Om forumet

Her vil du finne litt historikk, formålet til Arkitektforum og organisasjonen, innad og utad. 

Hvem er vi?

Arkitektforum for helsebygg ble etablert i 1.2. 1972 under navnet Norsk Forum for sykehusarkitekter.

Stifteren var arkitekt Øivind Grimsgaard, som i en årrekke arbeidet for gode sykehusløsninger. I de gyldne 70-årene og på 80-tallet var aktiviteten høy. Det ble arrangert årlige studieturer til utenlandske sykehus, holdt befaringer på nye, norske sykehus og arrangerte seminarer og medlemsmøter med aktuelle tema. Primus motor i denne perioden var Charlotte Theting, som seinere ble valgt til æresmedlem.  Fra 1990 til 1997 var virksomheten redusert.

Fra 1998 og fram til idag har aktiviteten tatt seg opp igjen, og er nå på et godt nivå. Vi arrangerer konferanser om sykhusutbygging i samarbeid med NSH hvert år. Vi arrangerer årlige studieturer og befaringer til nye sykehusbygg og holder møter om aktuelle tema. Arkitektforum har ca 110 medlemmer. Leder og styremedlemmer finner du under Styret.

Formål

Formålet til organisasjonen er å holde arkitekter som arbeider med helsebygg oppdatert med det som skjer på fagområdet. Vi har stort sett konsentrert oss om sykehus, menogså engasjere oss i sykehjems- og omsorgsboligproblematikk. Vi arrangerer studieturer til ut- og innland, holder seminarer om aktuelle utbyggingstema, presenterer viktige norske sykehusprosjekter og formidler henvisninger til artikler, bøker og websider med nyttig planleggingsmateriale.

Organisatorisk

Arkitektforum for helsebygg er ett av flere fora som er tilsluttet Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening. Per i dag trenger ikke medlemmene i Arkitektforum å være personlige medlemmer av NSH. Vi oppfordrer likevel medlemmene våre til å være medlem.

Arkitekter, og andre med spesiell interesse for sykehusplanlegging kan være medlemmer. Arkitektforum er åpent for enkeltmedlemmer.

Medlemskontingenten er for tiden kr 350,- pr år.