2018 NSH

2018 NSH
Sykehusutbyggingskonferansen 2018 Fra 15. mars 2018 - kl. 09:00 til 16. mars 2018 - kl. 15:00 Sted: Oslo Kongressenter Over 100 arkitekter, rådgivere, professorer, sykehusplanleggere, prosjektledere, eiendomssjefer osv deltok på to innholdsrike dager der vi så nærmere på estetikkens betydning for arkitekters arbeid med sykehusdesign og hvordan felles erfaringsinnhenting kan påvirke sykehusplanleggingen, med referanser til Sverige

Les mer


Medlemsmøte 23. januar 2018

Medlemsmøte 23. januar 2018
MEDLEMSMØTE Tirsdag 23. januar TEMA: TJENESTEDESIGN Tjenestedesign er ifølge Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) et satsingsområde i offentlig sektor. Mange virksomheter har ifølge direktoratet sett resultater av å bruke tjenestedesign som metodikk. Det vises blant annet til Oslo Universitetssykehus som reduserte ventetiden for utredning av brystkreft med 90 %

Les mer


2017:6 HMT nyhetsbrev

2017:6 HMT nyhetsbrev
Arkitektforum for helsebygg – på tampen av året I medlemsmøte tidligere i høst tok Arkitektforum for helsebygg opp arkitekturens vilkår i nåtidas sykehusprosjekter. «I hvilken grad blir god arkitektur og kvalitet vektlagt når sykehus skal planlegges?» var spørsmålet vi stilte i forkant av møtet.   Temaet engasjerte og mange møtte opp for

Les mer