Styret

Styre- og rådsmedlemmer

Generalforsamlingen ble avholdt i forbindelse med konferansen i Bergen 14. mars hvor følgende styret ble valgt.

Styrets leder
Inger Johanne Rushfeldt
Pir II AS
E-post: IngerJohanne.Rushfeldt(at)pir2.no
 
Styrets medlemmer

June Haugen Welo
Ratio arkitekter AS
E-post: june.haugen.welo(at)ratioark.no

Rune Aarbø Reinaas
Helse Sør-Øst RHF
E-post: Rune.Reinaas(at)helse-sorost.no
 
Marte Loen 
Nordic Office of Architects
E-post: mlo(at)nordicarch.com
 
Katrine Wang Høiem
Origo arkitekter
E-post: kwh(at)origoark.no

Styrets vararepresentanter:
Unn Therese Kvernstuen
Ratio arkitekter AS
E-post: unn.therese.kvernstuen(at)ratioark.no
 
Anne Underhaug
Aart arkitekter AS
E-post: aun(at)aart.dk