Styret

Styre- og rådsmedlemmer

Generalforsamlingen ble avholdt i forbindelse med konferansen i Kirkenes 23. mars 2017 hvor følgende styret ble valgt.

Styrets leder
Randi Grimeland
OEC AS
E-post:  randi.grimeland(at)oec.no
 
Styrets medlemmer
Eli Undlien
Nordic Office of Architects
E-post: eiu(at)nordicarch.com
 
June Haugen Welo
Ratio arkitekter AS
E-post: june.haugen.welo(at)ratioark.no
 
Per Kleve
Origo Arkitektgruppe as
E-post: pk(at)origoark.no
 
Rune Reinås

Styrets vararepresentanter:
Inger Johanne Rushfeldt
Pir II AS
E-post: IngerJohanne.Rushfeldt(at)pir2.no
 
Marte Loen 
Nordic Office of Architects
E-post: mlo(at)nordicarch.com