Presentasjoner studietur 2014

De forskjellige presentasjonene fra foredragene på studieturen til Nordlandssykehuset ligger her. 

Programmet kan lastes ned her.

Bodø - Byens utvikling og arkitektur. Foredrag av Gisle Jakhelln, BOARCH arkitekter as. Last ned her. 

Nordlandssykehuset i Bodø. Foredrag av Arvid Ottar, Ratio arkitekter as. Last ned her. 

Byen og sykehuset - hovedtrekk ved Bodø bys og det somatiske sykehusets historie etter 1950. Foredrag av Wilhelm Karlsen, Universitetet i Nordland. Last ned her.