Møteplassen “Akuttmottak og legevakt for eldre” 19. januar 2016

InnoMed (som eies av Helsedirektoratet) inviterer ledelse og ansatte ved akuttmottak og legevakter, samt andre interesserte, til nasjonal møteplass tirsdag 19. januar 2016 på Radisson Blu Trondheim Airport Hotel! Siste frist for påmelding er mandag 11. januar 2016

Dokumentasjon både nasjonalt og internasjonalt viser at det er et meget stort forbedringspotensial når det gjelder utforming og drift av akuttmottak og legevakter slik at de er bedre tilpasset eldre pasienters behov. For å belyse dette og inspirere til forbedring har InnoMed samlet en rekke fremragende foredragsholdere fra inn- og utland (3 fra England, 1 fra Danmark og 1 fra Sverige). Vi får også presentert relevante utdrag fra "Akuttutvalgets" rapport som nettopp er publisert. 

Mer inforamsjon og påmelding her:

http://www.innomed.no/nb/moteplasser/2016/01/19/akuttmottak-og-legevakt-eldre/

Program finnes her

 

For evt. spørsmål, ta kontakt med Espen H. Aspnes, tlf. 930 59 050, Espen.H.Aspnes@sintef.no.