Studieturen Tyskland – 2012

Studieturen Tyskland – 2012

Studieturen til Tyskland – 2012

Ettersom studieturen i 2011 måtte avlyses, virket det nesten som om det var et sug etter felles studietur i fjor høst. Vi var 23 deltakere, vesentlig flere enn de siste årene. En større andel unge sykehusarkitekter enn før var med, det lover godt for framtida. Vi var heldige som hadde Florian Wagnerberger fra CF Møller. Han la opp programmet for turen, og var godt kjent i Bayern-området. Ikke rart, ettersom Florian var derfra.

Sydtyskland ble en gledelig overraskelse for mange, særlig for dem av oss som stort sett kjenner til helsebyggene i engelskspråklige land. Tyskland har et blandet helsevesen, både i den forstand at hver delstat har sitt spesifikke opplegg; det er et kombinert privat/ offentlig helsevesen, og dette har et stort innslag av private forsikringsordninger. Da jeg i min naivitet spurte et sykehus om hvor stort opptaksområdet var, fikk jeg høre at det antagelig gikk fra Moskva til Saudi Arabia – og hadde mange millioner innbyggere.

Turen gikk fra Frankfurt via Darmstadt til München, med en avstikker til Østerrike. Vi fikk se to barnesykehus; ett med planløsning inspirert av Aalto-vasen. Gode tekniske løsninger og spennende planer. Som omtrent alle tyske sykehus, var løsningen basert på 2-sengsrom


Prinzessin Margaret Kinderkrankenhaus

Vi så et kreftsenter i Heidelberg og store operasjonsavdelinger. Ett i virkeligheten (Klinikum Ulm, og ett under oppføring (Grosshadern – utenfor München). Det siste skulle bli Europas største operasjonsavdeling, med 36 operasjonsstuer. Bare 4 var polikliniske, men planleggingen begynte kanskje tidlig på 2000-tallet. Nybygget var et tillegg til et eksisterende sykehus, som var en ekstrem klinisk maskin – på folkemunne kalt brødrister’n.

For undertegnede var den største opplevelsen sykehuset i Agatharied, et 500-sengers interkommunalt sykehus, med både somatikk og psykiatri. Det lå i overgangen mellom høysletten og de bayerske alper, på veien til Østerrike, der vi for øvrig beså vårt andre barnesykehus på turen. Agatharied besto av en rekke kliniske sentre og klinikker i en skala. Når det først måtte være 2-sengsrom, var løsningen vist under sympatisk. Felles, lukket balkong for to rom ga en fin utvidelse av sengerommet. En bekk rant gjennom tomta, og skapte vennlige, rolige og lite sykehuspregete steder som man kunne se fra kantine og andre fellesområder. Noen enheter var generelle, andre nokså høyspesialiserte. Der var blant annet en slagenhet, direkte tilknyttet Universitetssykehuset i München.


Agatharied


2-sengsrom, Agatharied

 

Prinzessin Margaret klinikk, Barnesykehus i Darmstadt

Arkitekt: Angela Fritsch Architekten, Darmstadt.

Areal: 5000 m2

Del av et diakonalt sykehus. Finansieres 50/50 stat/kirke.

«Sykehuset i parken» er konseptet for barnesykehuset. Paviljonguttrykket er til stede selv om bygningen er dominerende. Formen er inspirert av altovasen og blomster. Bygningen har ingen bakside og tilfredsstiller derfor konseptideen.

Parken og sykehuset skaper en harmonisk enhet hvor parken utgjør et godt uteområdet for barn og foreldre.

Interiøret er dominert av bølgende vegger og kileformete rom, rette vinkler forekommer i liten grad. Etasjene har et sentralt rom rundt en lysgård. Rommet har avrundete viker ut i "bladene" hvor pasientrommene er plassert.

National Center for Tumor Deceases, Heidelberg

NCT Kreftsenter , Heidelberg, Dagbehandling, 500 pasienter per uke

Behandling/ undersøkelse 1. og 2.etg, Kontorer i 3. og 4.etg

NCT Kreftsenteret ligger i tilknytning til Universitetssykehuset i Heidelberg.

I 2005 ble det utlyst en arkitektkonkurransen om det nye Kreftsenteret. Behnisch Architekten vant konkurransen. I 2010 stor bygget på 5 000m2 ferdig og ble tatt i bruk. Byggekostad ca 29 mill Euro.

Fra sykehusets side ar det et sterkt fokus på å skape et senteret hvor pasienten var i sentrum. Tanken var å samle alle spesialfelt for Kreftbehandling rundt pasienten, for å sikre tverrfaglighet i behandlingen. Bygget har integrerte arealer for forskning for å få en tett dialog mellom forsking og behandling.

Senteret tar kun dagpasienter, 500 pasienter i uken. Pasientene oppholder seg i 1 og 2 etasje hvor de blir mottatt og får all behandling. I 3 og 4 etasje er det kontorområder og forskningsområder.

Det er planlagt mange store møterom i bygget. Her avholdes konferanser med fokus på en og en pasient. Her møtes alle faggrupper for å sette sammen det beste behandlingstilbudet til pasienten.

Arkitekten beskriver at de ønsket å skape et senter som var fri for

tradisjonell sykehusatmosfære, men samtidig med optimale pleieforhold

for pasienten og med en ideell arbeidssituasjon for personale. Alt ble

formet for å skape trygghet og tillit.

Det store åpne sentralrommet som går over 4 etasjer er tenkt som et

møtested for leger og forskere.

I den østlige delen av bygget ligger laboratoriene i en forholdsvis

rettvinklet bygningsavsnitt slik som tilliggende eksisterende bygning.