Studieturen Paris - 2006

Program studietur Paris 11-15. oktober 2006

16 ble med på til studietur Paris:

Knut H. Bergsland, Anne Guri Grimsby, Harald Leikanger, Kari Anne Munthe-Kaas, Hans Haugejorden
Hanne Hemsen, Inge Mette Bisgaard Dan-Weibel, Dag Jørgen Spangen, Hanne Katrine Aursand
Joakim Dørum, Hilde Merete Tradin, Inger Johanne Rushfeldt, Kjell Georg Pettersson, Fabian Campos, Ingse Andersen og Gunhild Sundal

Program

Programmet omfattet sykehuset i Arras noe utenfor Paris, arkitektkontoret Architecture Studio, Hôpital Georges Pompidou i sentrum av Paris.

Mer info finnes her.  PDF

Centre Hospitalier d'Arras; Psykiatrisk enhet ”Aloïse Cardoz”

Arkitekter: Architecture Studio as

Bygget, var ferdig 2004. Byggenes bølgeform og bruken av krumme korridorer og skråutvidelser dempet sykehuspreget ved institusjonen. De lave enhetene foran døgnenhetene virket lite institusjonspreget, mens døgnplassbygget var mer tradisjonelt.

Funksjon:

Psykiatrisk enhet for en befolkning på 300 000. Delenhetene var sektoriserte etter geografi.

98 døgnplasser – ikke lukkete avdelinger, men man skilte mellom vanlige og vanskelige pasienter ut fra diagnose og funksjonsevne. Alle pasienter hadde anledning til å forlate området. Døgnenheter stort sett med 20 sengers avdelinger, som fungerte godt i følge vår vert. Han snakket kun fransk, så våre opplysninger må tas med forbehold.

Funksjon - bygg

Det var to hovedbygg . Ett for døgnbehandling og fellesfunksjoner i 4 etasjer, ett i 1-2 etasjer med dagavdeling, (mellomstasjon for pasienter som snart kunne skrives helt ut, samt psykososial problematikk), poliklinikk og arbeidsstue. I overgangsbygget var felleskorridor og stue med sittegruppe, aktivitetsmulighet og automater for brus, mv..

Separat adkomst for pasienter/ besøkende og personale i byggets lave del. Personalet kom inn i seksjonen for dagbehandling, mens pasientene og andre kom inn til en felles ekspedisjon med skrivestue og administrative funksjoner i bakkant. Man ble ledet direkte til hver av byggets to deler via en ganske smal gang. Det var noen få venteplasser i tilknytning til hovedadkomsten. Det var økonomiadkomst på baksiden, i underetasjen.

Hovedbygget med fellesfunksjoner hadde felles spiserom for pasienter i 1. etasje. Der var også diverse arbeidsstuer. Det var rom for manuelle aktiviteter, maling, småsnekring, treningsrom med bra utstyr for trening, ergoterapirom og treningskjøkken, samt bibliotek.

Utforming.

Døgnavdelingene var basert på enkeltkorridorsystem. Korridoren var bred ved åpningen og smalnet av mot enden. Den hadde sidelys mot vest gjennom TV-stue med glass mot korridoren, og noen partier var svakt buet.. Det var vindusåpninger i døren inn mot pasientavdelingene – for overvåkningsformål. Det var ikke vinduer mellom korridorer og pasientrommene. Det var lydplater i taket, men det var et åpenbart behov for bedre lydabsorbsjon

Det var kun enerom. Pasientrommene var på ca 10 m2, og hadde eget toalett. De hadde et stort fast vindu og et sikret luftevindu med trespiler. Pasientrommene var spartansk innredet.

Døgnavdelingene hadde store fellesrom med utsikt, og det var terrasser utenfor disse, i hvert fall på avdelingene for lettere pasienter.

Døgnavdelingene hadde felles arbeidsstasjon for de to enhetene i adkomstsonen til hver etasje, det var ingen arbeidsstasjon i den enkelte enheten. De var lukket inne med krumt glass. Arbeidsstasjonen i dagenhetene hadde samme løsning, og var basert på at personalet skulle være beskyttet i forbindelse med utagering. Løsningen gjorde at personalbasen virket som et akvarium, og man kunne lure på hvem som skulle være beskyttet fra hvem.

Vi så et akuttrom for utagerende pasienter, med fliser på veggene opp til ca 120, ingen innredning bortsett fra en bred seng som også kunne brukes til belteseng. Rommet hadde toalett med sikrete utstyrsgjenstander.

Fargebruken i enheten var meget dempet, stort sett i lyse pastellfarger/ sjatteringer av hvitt. Belysningen i korridorene var i stor grad med lys som var rettet mot taket, plassert på slisset i vegg. En overgangssone til avdelingene i hver etasje var i sterkt rødt, tydeligvis en arkitektidé uten tanke på pasientene.

Utearealer:

Pasientenhetene var gjerdet inn, med grønt nettinggjerde. Det var plener med store trær – som tydeligvis var bevart, og ganske hyggelige sittegrupper for pasienter på trebelagte terrasser. Det var brede spaserveier for pasientene – disse endte imidlertid blindt i gjerdet.

 

Neste studietur: Studieturen London - 2007 Forrige studietur: Studieturen Belgia - 2005