Studieturen Berlin - 2002

Program studietur Berlin 9-13. oktober 2002

Berlinturen 9-13.oktober er nå endelig i boks. Vi ble til slutt 17 påmeldte

Program

Programmet konsentrerer seg om sykehus. Det blir ett anlegg for psykiatri. Vi får arkitektene for alle sykehusene til å komme, bortsett fra Arkitekt Schmucker som har tegnet Unfallskrankenhaus Berlin.

Første post på programmet blir besøk på Spandau-sykehuset. Der vil også Leitende Baudirektor Christoph Decker holde foredrag om sykehusutbyggingen i Berlin. Torsdag ser vi to bygg i Weissensee (Park-Klinik Weissensee, 350 senger, som skal være ett av de mest moderne og vakre sykehus i byen, samt St.Joseph Krankenhaus, Weissensee, psykiatrisk avdeling (120 døgnplasser),). Fredag starter vi muligens med en diskusjon med professor Robert Wischer og Dr Christa Kliemke på Technische Universitãt. Vi drar deretter til Marzahn, nordøst i byen og ser Unfallsklinik Berlin. Deretter rundtur i de skandinaviske ambassadene.-. Lørdag blir viet generell arkitektur. Forslag til studieobjekter kommer fra styret. Søndag er fri. Riksdagsbygningen ny kuppel (Sir Norman Foster) anbefales på søndag. Muligens noe kø for å komme inn.

Forberedelsesmateriale

Vi sender ut web-adresser til institusjonene som er aktuelle med dette brevet. Kart over Berlin leveres ut sammen med billettene.

Reise

For Oslo-folket starter turen på Gardermoen onsdag morgen kl 0700 og retur i Oslo blirr søndag kveld 2015. Billettene sendes ut på forhånd. Har du ikke fått billetten innen 2.oktober, bes du si fra til undertegnede. Noen reiser ut fra andre steder. Vi treffes alle i København på flyet til Berlin Tegel.

Prisen for turen er kr 9000, og vil inkludere en fellesmiddag -torsdag 10.oktober, hotell (Sorat art'otel, Joachimstalerstrasse 9 - like ved Kurfürstendamm - sentralt), reise Oslo-Berlin-Oslo og forhåpentligvis all lokal transport i Berlin. Dere må være forberedt på å måtte dekke noen kostnader, og selvsagt måltider utenom frokost og fellesmiddag.

Påmelding

Pr 20. september er følgende 17 deltakere påmeldt: Katrine Aursand, Eiliv Berdal, Knut H. Bergsland, Jørn Atle Flo, Finn Geiran, Anne Guri Grimsby, Anne Lamer, Harald Leikanger, Erik Lind, Randi Mandt, Arvid Ottar, Borghild Rambech, Eivind Solheim, Dag Spangen, Svein Skylstad, Olav Tyldum, Tor Winsnes.

Plassene er bekreftet, og man kan nå ikke trekke seg uten at innbetaling går tapt. 

Referat, mv.

Referat fra studieturen produseres av deltakerne i henhold til listen på neste side, og leveres styret innen 1.november. Digitale bilder mottas med takk.

Vennlig studieturhilsen, Knut H. Bergsland, Embret Sandbakken og Pål G. Kavli

 

Krankenhaus Berlin - Spandau 2002

Krankenhaus Berlin- Spandau
Adresse:
Vivantes klinikum Spandau
Neue Bergsstrasse 6
13585 Berlin

Bygninger/ situasjon

Sykehuset som er et i en kjede med sykehus, er drevet av det private selskapet Vivante. Anlegget var ferdigstilt i 1999 og består av en langstrakt 7 etg. bygning som i vesentlig grad inneholder sengeavdelinger. Bygningen har sentral adkomsthall med et trapp- og heisetårn som deler bygningen mot parksiden. Behandlingsrom, ambulansemottak, legevakt, operasjonsrom m.v. er plassert i en lavblokk som også er plassert inn mot det stille parkområdet..
De nye bygningene ligger innpasset som en del av en eldre kvartalstruktur orientert mot et indre sentralt parkområde. På parksiden er fysikalsk avdeling med behandlingsbasseng plassert rundt en nedsenket gårdhage med adkomst på underetasje nivå.


Hovedbygningen som i vesentlig grad inneholder sengeavdelingene har mot gaten en tradisjonell teglfasade oppdelt med horisontale vindusbånd og med tegl gavlskiver. Mot parken er det benyttet en dobbel fasade med en mellomliggende balkong/ vinterhage. Ytre glassvegg har glass i brystningsfelt og åpningsbare skyvevinduer. Indre vegg er oppbygget av vinduer og vindusdører i naturbehandlet tre. Med grønne planter ga dette et trivelig tilskudd til sykerommet. Anlegget ligger i støysonen til innflyging til Tegel flyplassen og dette var også en av grunnene til valg av dobbelt veggsystem.
Størrelse og standard på sykerom er i noen grad avpasset etter den forsikringsordning pasienten er dekket av. I tillegg til valg av treverk i fasaden hadde rom med høyeste standard også parkett på gulv.

  Fysikalsk avdeling som er orientert rundt en åpen nedsenket gårdhage ga, på tross av å ligge under terreng, et lyst og lett inntrykk. Det er her benyttet store glassflater, glassfelt i delevegger og til dels gjennomgående glass over dørfelt. Skillevegger mellom behandlingsplasser er tildels utført som skjermvegger med åpninger ned til gulv og himling. Dette betyr godt miljø både for pasienter og personale. På tross av dette og midt i den ordinære arbeids tiden kunne vi ikke se pasienter i avdelingen.

Behandlingsbygningen i to etasjer er plassert mot parken. Hovedmaterialer er glass og metall med avskjerming i de store glassflatene. Gruppen fikk kun en kort gjennomgang med tillatelse til å se inn i en av operasjonsstuene. Denne var utført av prefabrikert lakkerte stålelement, men er ellers en generell operasjonsstue.

Oppsummering

Hovedintrykk fra besøket ved sykehuset var at vi fikk bekreftet at vi her hjemme ikke ligger etter det som er nytt i Berlin. Det virket som arealene er noe rommeligere og det er ikke tegn til bruk av fellesareal til lagring. Gruppen reagerte på fravær av synlige tekniske anlegg og da spesielt ventilasjon. Himlingene i sengerom er rene for det meste av det som vi har problemer med å få plassert.

Park-Klinik, Weissensee Berlin 2002

St.Joseph Krankenhaus
Adresse:
Schönstrasse 80

D-13086 Berlin

4,5 km fra Alexander Platz


Tel: + 49 30 96 280
http://www.park-klinik.com ;

Arkitekt Michael A. Peter
Adresse: 
PETER. Architekten

Knesebeckstrasse 50

10719 Berlin

Tel: + 49 30 88 552-907 / fax -908

E-mail: peter.architekten@t-online.de

 Park-Klinik Weissensee GmbH & Co er et privat selskap som også eier Schlosspark Klinikk i Berlin. Sykehuset er et "Academisches Lehrkrankenhaus der Charitè" og det første private sykehuset i tidligere Øst-Tyskland.

De regner seg som et lokal sykehus i Weissensee og midlene til behandling kommer fra det offentlige eller forsikringsselskaper. De regner seg som en liten organisasjon og kan bli utkonkurrert av andre store private sykehuskjeder .

Informasjon og befaring ble ledet av Markeds- PR ansvarlig Frau Uta Buchmann og arkitekt M.A. Peter. Vi har dessverre ikke mottatt tegninger som forutsatt. Dette beklager arkitekten. Han skal prøve å få kopier gjennom sin tidligere arbeidsgiver.

Funksjoner:

Sykehuset inneholder følgende funksjoner:

10 standard sengeposter, 1 barnepost og 1 intensivpost

Kirurgi 81 senger

Medisin 93 senger

Gynekologi 42 senger

Ortopedi 40 senger

Neurologi 39 senger

Øre, nese hals 40 senger

Intensiv, anestesi 15 senger Totalt 350 senger

Sengene er fordelt på 60 stk 1-sengsrom 77 stk 2-sengsrom og 34 stk 4-sengsrom.

60 pasienter 154 pasienter 136 pasienter. Dette inkluderer en interdisiplinær enhet for barn på 18 senger

I tillegg kommer avdeling for radiologi, laboratorium, fysioterapi og akutt mottak. Dette mottaket er mer en legevakt / førstehjelp for lokalsamfunnet.

Sykehusets kjøkken selger også mat til andre institusjoner.

Sykehuset holder også kursvirksomhet om helse og "fitness".

Pasientbelegg:

Sykehuset behandler pasienter stort sett som inneliggende eller dagkirurgi og i mindre grad polikliniske pasienter. De har også mottatt norske pasienter sendt fra Norge. Der er utarbeidet et eget hefte til norske pasienter på norsk som en veileder til sykehuset. For detaljer må man henvende seg til K. Bergsland, SINTEF.

Belegget ved sykehuset er høyt.

Førstehjelp 27.000

Innlagt 12.569

Kostnad pr pasient 6.610 DM / 3.720 Euro

Liggedøgn / pasient 8,52 døgn

Beleggsprosent 88,2%

Ansatte 550 personer

Situasjonsplan

Det nye sykehuset er bygget i en park ved Weissensee. Der lå tidligere et eldre sykehus i parken. Noen bygg er revet for å gi plass til den nye klinikken, andre er blitt stående og har forskjellige bifunksjoner. Tomten er oppgitt til 58.200 m2. 

Den gamle parken med vel etablerte og store trær gir en fin ramme rundt terapi og behandlingstilbud til rehab-pasienter. Terapi og sansehagen hadde tilrettelagt flere forskjellige gangbaner/stier med ulikt belegg/underlag for balansetrening, samt urtehage, labyrint, musikk skulpturer og glassinstallasjon med diverse dufter.

Grunnvannstanden står høyt i Berlin og sykehuset har ingen kjelleretasje. Imidlertid er terrenget formet rundt bygget slik at der er direkte adkomst til hovedvestibyle og akuttmottak som ligger på plan 1 og "nedkjørsel" til økonomi inngang på plan 0. Hele bygget ligger på et 1,5m tykt platefundament av betong.

Hovedadkomst er fra Schønstrasse med parkering for gjester ved inngang. Der er bygget en stor baldakin over av/påstigningsfeltet og vindfang, informasjonspunkt, butikk og en liten cafè er formet som et eget lite bygg i stål og glass. En rampe og trapp fører oss inn i selve sykehusets hovedgate. Selve hovedekspedisjonen ligger midt i bygget. Arkitekt og byggherre har ønsket å gi bygget et hotell "image" og har skapt en åpen resepsjon med komfortabelt venteareal ut mot lysgård. Der er her også skiftende utstillinger. Sykehuset har en egen personalansvarlig for kunstutstillinger, musikk og konserter.

Adkomst til legevakt/mottak ligger på den ene side av hovedgate med direkte adkomst til røntgen, operasjon og intensiv. Administrasjon ligger på den andre siden av hovedgaten med direkte adkomst til sanse- og terapihagen.

Økonomi inngangen ligger på plan 1 (terreng nivå).

Bygget

Sykehuset er formet som et kvadrat med et stort innvendig atrium. Bygget er på 5 etasjer med sengeposter i byggets 3 øverste etasjer. Innvendig atrium er løftet til plan 3 og gir pasienter og personale en beskyttet og trivelig hage, godt beplantet med trær og busker, godt beskyttet for kalde vinduer. Atriet er så stort (ca. 55 x 70m) at det gir gode solforhold. Skala, vindusrytme, materialer og farger gir anlegget boligkarakter. Areal og romstørrelser er ikke tilgjengelig, men ved analyse av vedlagte plan anslår vi at bygget har følgende oppdeling:er så stort (ca. 55 x 70m) at det gir gode solforhold. Skala, vindusrytme, materialer og farger gir anlegget boligkarakter. Areal og romstørrelser er ikke tilgjengelig, men ved analyse av vedlagte plan anslår vi at bygget har følgende oppdeling:

 

Plan 01 Sentrallager, garderober, rehab, basseng, teknisk ca. 9.000 m2

Plan 02 Inngang, legevakt,operasjon, intensiv, admin, kafe, røntgenca. 9.000 m2

Plan 03 Sengeposter (4stk x 34 senger) ca. 7.300 m2

Plan 04 Sengeposter (4stk x 34 senger) ca. 7.300 m2

Plan 05 Sengeposter (4stk x 34 senger) ca. 7.000 m2

Totalt bruttoareal ca. 39.600 m2

Konstruksjonsmodulen synes å være 8,4meter i front fasade, som gir pasientrommet en bredde på ca. 4meter. Andre steder så modulen ut til å være 7,5m med 3,75m innvendig bredde på sengerommet. Sentralkorridoren i etasjen for sengeposter, ligger asentrisk. Korridor bredden er på ca. 3meter (varierer med størst bredde ved vaktrom), sengerommet med bad har en lengde på ca 8,7m og birom på ca.5meter. Dette gir en bygningskropp med bredde ca. 16 - 17meter . Mot atriet har bygningen enkelte karnappfremspring på ca. 1meter. 

Typisk fasadeutsnitt ved hovedadkomst

Fasadeoppbyggingen viser delvis hovedkonstruksjon som i plan 1 hvor yttervegg er tilbaketrukket og i plan 5 hvor hele fasaden er trukket tilbake for å gi plass til sammenhengende utvendig balkong/terrasse. 

 

Intern transport og logistikk.

Anlegget er bygget opp med en sentral hovedgate fra hovedinngang. Hovedtrapper og heiser i hver ende gir adkomst direkte til hver sengepost. Der er også anlagt heis og trapp mellom hver sengepost. Disse fører pasienter fra mottak til hver post eller varer fra økonomi inngang. Bygget er enkelt i sin komposisjon, kompakt og har god logistikk. Personalet har forholdsvis lang gangavstand fra vakt til pasient (30m). Transportvei for pasienter i seng er godt skjermet.

 

Sengeposten.

Sengeposten er formet som en L, med vakt- og personalrom i midten og i byggets hjørne. Hver sengepost er en branncelle slik at der ikke blir noen innvendige hjørner med krav til sikring. Der er heiser ved begge ender i hovedgaten og besøkende kommer således direkte til post uten å bevege seg gjennom andre avdelinger.

Sengeposten har også heis i den andre enden. Denne er for varer og transport av pasient til behandling, undersøkelse og operasjon. Differensieringen av heiser fungerer godt. Sengeposten med 34 pasienter har et areal på ca. 1.100m2. Sykehuset var røykfritt for personalet, men der var eget røykerom for pasienter (pålagt ved lov).

Vaktrommet ligger i knekkpunktet mellom postens 2 korridorløp og har god oversikt. De store innvendige vinduene er faste uten skyveluker.

Et 2-sengsrom med bad har et areal på ca. 32m2.

Typisk sengerom

 

Sengerommet har godt med plass og er bra utstyrt, tilrettelagt for pasient som kan ha familie på overnatting. Gode garderobeskap og kjøleskap. Rommet har indirekte belysning. Da vindu mot yttervegg går fra gulv til tak, er radiator satt på sidevegg.

Materialer.

Sengerommet har vinyl gulvbelegg, Vegger er malt gips. Dørblad treimitert laminat og omsluttende stålkarmer (rustfritt stål). Badene var prefabrikerte enheter med keramiske fliser på gulv og vegg. Baderommet var lite - ikke for rullestolbrukere. Trappene hadde terrazzo fliser i inntrinn / opptrinn og sokler mot vegg. Bygget er oppført i stål og betongelementer med innvendige lettvegger i stål og gips. Yttervegger er kledd med rød teglstein og mot atriet er bygget kledd med partier i tegl og med enkelte veggpartier i pusset tegl. Gulv i hovedinngang og hovedgate er marmorfliser. Vegger i hovedgate er i mørkt trepanel 1 meter opp på vegg, malt gips over. Fendere i korridor er trepanel fra sokkel ved gulv til ca 70cm opp på vegg og med håndløper festet ca. 85cm fra gulv. Rehabiliteringsavdeling på plan 1 disponerer store rom for hydroterapi, fysioterapi, massasje og stor gymnastikksal. Svømmebasseng og gulv har overflate med keramiske fliser. Der er store glassflater mot parken.

Skilting

Kunstkonseptet og skiltplan er laget av den lokale kunstskolen. Skiltene er basert på både nummer, bokstav og symbol. Skiltene er fargekodet.

Hovedinntrykk.

Park-klinik Weissensee er et godt planlagt bygg hvor konstruksjonsmodul gir muligheter for generalitet i romstørrelser. Der var vesentlige innslag av tre i interiørene og selv om konseptet var hotellinspirert hadde man bare delvis unngått institusjonspreget.

Jørn A. Flo

St.Joseph Krankenhaus 2002

St.Joseph Krankenhaus

Adresse: 
St.Joseph Krankenhaus
Berlin - Weissensee
Gartenstrasse 1-5
13088 Berlin


Tel: +49 30 92 79 00
E-mail:

st.joseph-eissensee@alexius.de
http://www.alexius.de

St.Joseph-sykehuset er en del av Gesellschaften der Alexianerbrüder, en kjede med 15 sykehus, klinikker og eldrehjem, hvorav 5 enheter i Berlin. Sykehuset har ansvar for bydelen Pankow, med 340 000 innbyggere, og samarbeider med andre institusjoner utenfor kjeden. Man oppfatter seg som grunnenhet i den regionale, psykiatriske omsorgen.

Funksjonelt innhold

St:Joseph består av:
- et nylig ombygget verneverdig hovedbygg fra 1893, som rommer enheter for nevrologi (55 senger fordelt på to enheter), nevrofysiologi og fysioterapi. Den nevrologiske enheten samarbeider med en MR-enhet som er lokalisert hit.
- Et nytt anlegg fra 2000, for psykiatrisk psykoterapi, samt spesialenheter for rusmisbrukere og alderspsykiatrisk utredning, med i alt 120 døgnplasser. Dagenhet med 65 plasser (Tagesklinik) og avdeling for ergoterapi. I tillegg drives ambulant virksomhet med vekt på rusmisbruk og liaisonpsykiatri for andre institusjoner.
- Et aldershjem med 120 senger. Studiegruppen så ikke dette.

 

Situasjon
Anlegget lå i et parkmessig landskap med store løvtrær ikke langt fra Weissensee. Hovedadkomst for pasienter/ besøkende til anlegget var fra hjørnet av hovedbygget, mens økonomitrafikk mv kjørte rundt anlegget, eller kom via en biadkomst på motsatt side.

Hovedbygget (4 etasjer) i rød tegl hadde adkomst via en sentralhall, med gjennomgang til resten av sykehuset.

De nye byggene lå mellom det restaurerte hovedbygget og aldershjemmet, som et klassisk "Berliner Pavillion-Krankenhaus typ", det vil si enetasjes bopaviljonger på hver side av en toetasjes behandlingssone i midten, med gangveier mellom. Her hadde det tidligere vært sekundærbygg, gårdsbygninger mv, etter tradisjonell asyltankegang. I midtsonen var et torg, som lett ironisk ble kalt markedsplassen. (Det hadde en Dorflinde og et "kirkespir"). Man møtte en kafé, bibliotek og forsamlingsrom når man kom til nybygget fra hovedbygget.

 

Hovedbygget.
Bygget var tegnet av von Herder, fra arkitektene Winkelbauer og von Herden. Et påbygg med kjøkken og spisesal i forlengelsen av gamlebygget ble fullført i 1994, aldershjem ca 1997, og ombyggingen av hovedbygget var ferdig 2001. Ombyggingen omfattet 30 000 m³, som med ca 4 meter under taket blir 7-8000 m². Pris 9 mill €, eller 8500-10 000 kr/ m².

1.etasje: administrative funksjoner, fysioterapi og lokaler for psykiater som hadde MR.
2. etasje: sengepost for nevrologi, 
3.etasje: sengepost for nevrologi, konferansefasiliteter
4.etasje leiligheter for gjester (gammel loftsetasje)

Arkitekten ønsket - og hadde fått til - å bevare sjel og identitet til det historiske bygget, fordi dette var en verdi som var viktig for pasientene. Han avviste tanken om å lage et helt nytt innhold bak en korrekt bevart fasade. Hovedproblemet var å finne en god og representativ inngang til det gamle hovedbygget. Dette var løst ved å lage en ny inngang i stål og glass, og en ny, sentral trappehall med ståltrapp. Gamle glassmalerier av St.Alexius var inkorporert under trappereposene.

Bygningen hadde ensidige korridorer med sidelys, og med en takhøyde, oppdeling, møblering og belysning som gjorde at de var gode rom å være i, fri for den uønskede korridorvirkningen som kjennetegner for mange institusjoner. Lampene i korridorer og sengerom var nyproduserte designerlamper fra 20-og 30-tallet, og signaliserte kvalitet.

Sengerommene var dels tosengsrom, dels ensengsrom. Det var stort sett tilgang til baderom fra korridoren. Dørene inn til sengerommene (eik) var spesiallaget for å gi et tungt og kraftig inntrykk. Sengerommenes himlinger hadde et tilbaketrukket, rundt felt der lampene var plassert, dette var også en kvalitet som bidro til at rommene var gode å være i.

 

Nybygget
Nyanlegget var tegnet av Joachim Ganz, som tegnet mange typer bygg, men også et akuttsykehus i Salzburg, en sikkerhetspost i München og en nerveklinikk i Berlin. Han vant arkitektkonkurransen i 1995. Byggestart 1997, ferdig bygg 2000. Brutto grunnflate 10 990 m², nuützfläche (Funksjonsareal ?) 6 422 m², eller b/n = 1,71. Total kostnad 50 mill DM, eller vel 200 mill NOK, det vil si ca 19500 NOK/ m².

Det er tre paviljonger (stationen) på hver side av et sentralbygg. Hver paviljong har grønne, intime utearealer med variert beplantning, utforming og møblering. Enhetene lukkes ved behov ved en smijernsport, er intime og har klar avgrensing. 

Det ble lagt vekt på at de innlagte pasientene skulle ha rom på bakkeplan, med direkte utgang til egne utearealer (naturverbundne wohnungen). De enetasjes paviljongene er nyutviklet for dette prosjektet, og har overlys som gir såvel lyse sengerom som oppholdsrom i midtsonen. Paviljongene rommer hver 20 senger, har terapirom (nærmest midten) og servicerom (langs kanten) på bygningenes kortende. Det er en sentral vaktstasjon. Hver 20-sengsenhet er delt inn i grupper på 5 plasser, med to 2-sengsrom (ett av dem opprinnelig tenkt somn tresengs, me dette er ikke mulig). 2-sengsrommet er tydelig delt med hver seng i nisje, og har flere møbleringsmuligheter. Tosengsrom er det vanlige også i psykiatrien i Tyskland.

Paviljongbyggene er utført i rød tegl med striper av grå betongstein. Utvendig treverk i blågrønt.

Behandlingsbyggene rommer dagklinikk med flere innganger/ delfunksjoner, bibliotek, kafeteria og forsamlingsrom / kirkerom. . Det er forbindelse i 2.etasje mellom ergoterapienheten og kafeteria/ adkomstsone (fluktvei). Det båtformede forsamlingsrommet med lysslisse i taket, takkonstruksjon som fagverk i tre. Utvendig er anlegget i tegl og med blågrønn puss inn mot den sentrale gården.

Noen fakta
Gjennomsnittlige oppholdstider for akuttpasienter ca 10 dager, øvrige ca 24 dager. Rehabiliteringsopphold på 8 uker. Nevrologi hadde 13 dagers liggetid. Stort sett lukkede poster

Kontaktperson St.Alexius: Cornelia Iken.

E-mail. Cornelia.iken@st-alexius.de


Kontaktperson: St.Josephs Dipl.ing. Hans-Dieter Finkelnburg.

E-mail: d.finkelnburg@alexius.de

" Winkelbauer/ von Herder Architecten, Lützowstrasse 102-104, 10785 Berlin.

Tel: +49 30 25 79 460 E-mail: mail@winkelbauervonherder.de

" Dipl.ing.Architect Joachim Ganz, Alt-Moabit 62-63, 10555 Berlin.

Tel: +49 30 39 08 020. E-mail info@joachim-ganz.de Web: www.joachim-ganz.de

 

Hovedinntrykk
St.Josephs Krankenhaus var kanskje det faglige høydepunktet på turen. Dette ble også gjenspeilet ved at arkitekter og sykehuset selv stilte mannsterkt opp, og viste stor glede i presentasjonen av arbeidene og virksomheten.

Unfallklinik Berlin, Ortsteil Biesdorf 2002

Klinikken er et 4 etasjes kompleks i rød tegl med horisontale teglbånd i gult. Et materialvalg tydelig inspirert av omkringliggende bygninger. Sykehuset ligger meget vakkert til i et stort parkområde hvor det også finnes bygninger av eldre dato. Blant annet har man gitt nytt liv til et gammelt kjelehus som mottakelse / konferansesentrum. Dette var etter beskrivers mening et meget angenehmt prosjekt. (Vi fikk ikke lov til å røre lerretet i Grosse Hørsaal).

Historikk

1991

Beslutningen om å bygge et nytt sykhus i Biesdorf. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom byrådet og hva vi kan kalle industri-forbundet.

1991 / 92 Romprogram utarbeidet av de to interesseorganisasjonene.
Juni 92 Stiftelsesmøte for en felles bygherreorganisasjon.

Mars -juni 92

Arkitektkonkurranse gjennomført, og vinneren var Architektenburos Karl Schmucker + Partner, Mannheim.

Nov. 94 Grunnsteinsnedleggelse.
Sept. 95 Ferdigstillelse av råbygget
Aug. 97 Bygget overleveres byggherren
3. sept 97 Åpner sykehuset sine dører etter en byggetid på 3 år og 9 måneder

Byggets totale areal; ca 85.000 kvm - tilsvarende 4 / 5 klinikker ved St Olavs hospital.

Totale kostnader; 468 mill DM - tilsvarende 2,1 / 2,2 mrd NOK

Kostnadene var en 65 / 35 - fordeling mellom byrådet og fagorganisasjonen.

Sykehuset er bygd for å ta seg av arbeids-/ yrkes- og trafikkskader, og består av 13 (14) forskjellige fagdisipliner / klinikker. Foruten de mer tradisjonelle akuttmedisinske disipliner, har sykehuset også spesialfunksjoner for behandling av ryggmargsskader, spesialkompetanse innenfor brannskader og mikrokirurgi. Sykehuset har også en stor rehabiliteringsavdeling / opptreningsavdeling med basseng, utvendige treningsveier hvor blant annet rullestolbrukere kunne trene bevegelse på ulikt underlag. Kjøreopplæring foregikk med en BMW 750(?) sponset av bilprodusenten. Spørsmålet var hvor mange av Deres pasienter vi trodde kjørte rundt i slike biler ?

 

Sykhusets nedslagsfelt er egentlig Berlin - Brandenburg / Mecklenburg og Vorpommern, men de tar også imot pasienter fra de øvrige bundeslandene samt utenlandske pasienter. Sykehuset er universitetsklinikk for det mer berømte Freie Universitãt, Berlin.

En normalavdeling består av 36 senger fordelt på 1-sengs / 2-sengs og 4-sengsrom.

Fordelingen av pasienter er bestemt av hvilke forsikringer du betaler for.

Sykehuset behandler ca 85.000 pasienter pr år

Yrkesforbundet eller industriforbundet har til sammen engasjement i 9 ulike sykehus av tilsvarende standard og kvalitet rundt om i Tyskland. Bakgrunnen for fagforbundets engasjement i sykehusutbygging- og drift har blant annet vært å få arbeidstagere så raskt som mulig tilbake til yrkesaktiv virksomhet gjennom behandling og rehabilitering.

Vi stormet igjennom en del akuttmedisinske avdelinger etter frau dipl.ing' in, uten at vi egentlig fikk sett så mye av dette sykehuset. Frau Knoop, ikke alt for stiv udi det engelske, var interessert i å fortelle oss at "we have problems!" Det hadde de nok. Blant annet var de i ferd med å utvide deler av de akuttmedisinske arealene, etter 5 års drift. Hvorvidt dette var grunnen til problemene skal være usagt, men tatt i betraktning de enorme overdimensjonerte korridorarealene, hvor det knapt var et menneske å se, så kan en kanskje tenke seg at noen hadde gjort seg noen tanker omkring arealutnyttelsen.

Når det gelder tegninger / materialer som kunne være av intersesse var disse underlagt dataschutz gesetze så dette kunne hun ikke utlevere Det er sikkert noen av deltagerne som har bilder også fra Unfallklinikk Berlin.

Olav Tyldum

Neste studietur: Studieturen Milano - 2003 Forrige studietur: Studieturen Barcelona - 2001