Studietur til Skottland 14-18. oktober 2015.

Studietur til Skottland 14-18. oktober 2015.

Årets studietur var viet skotske helsebygg. Skottland har like mange innbyggere og flerre fellestrekk med Norge. De ønsker også å høyne kvaliteten på sine helsebygg, selv om den tradisjonelle kostnadsbevisstheten ligger i bunnen. Skal man utjevne forskjeller i kvalitet, eller bringe alle bygg opp på et høyere nivå? Kan vi lære noe om kvalitet, planprosesser og standardisering? Hva med læring mellom prosjekter? Hanne Harlems kvalitetskrav til sykehusbygg: ”godt nok og billigst mulig” kan godt bli mantraet for framtidas norske sykehusutbygging. Skotske erfaringer kan gi oss nye idéer.

Studieturen viste at kvaliteten i sykehusbyggene er nokså lav, men at det er  hederlige unntak som vi kan lære av – også i Norge. Skottene baserer mye av læringen mellom prosjekter på å framskaffe gode eksempler og løsninger som andre utbyggere kan la seg inspirere av. De har systemer for å vurdere om utbyggingsprosjekter passer inn i overordnede planer, og om de har kvaliteter som gjør dem støtteverdige. Skottene har en sterkere grad av statlig styring enn hva England har.

Ellers er det verd å merke seg at Skottland har krav om evaluering av alle ferdigstilte sykehusprosjekter, med sikte på framtidig læring. Systematikken er vanskelig, og metodene noe usikre, men man gjør i hvert fall noe for å lære. Læringen er imidlertid overlatt til de enkelte utbyggerne på basis av oppsummerte erfaringer, og ikke samlet i en egen organisasjon á la Sykehusbygg HF.

Program
Det var 11 deltakere på turen, og hadde Glasgow som base. Det faglige programmet (se under) omfattet ulike typer offentlige sykehus og helsesentre, samt noen private spesialinstitusjoner. Programmet var lagt opp med hjelp fra Susan Grant, arkitekt i Health Facilities Scotland, og Margaret Campbell, fra NHS, Greater Glasgow and Clyde. Begge glødet for sin virksomhet og bidro entusiastisk til gjennomføringen.

Date Destination Start - Finish (Stay)
15-Oct-15 ACAD, Stobhill Hospital, G21 3UW 10:00 12:30
15-Oct-15 Maggie's Gartnavel Hospital, G12 0YN 14:15 15:00
15-Oct-15 Calman Centre, Gartnavel Hospital, G12 0YN 15:15 16:00
15-Oct-15 Gartnavel Hospital renewal project +/or Greenspace?,  G12 0YN 16:00 17:00
16-Oct-15 Teaching centre? QEH South Glasgow, G51 4TF 9:30 10:30
16-Oct-15 Children's hospital, QEH South Glasgow, G51 4TF 10:30 11:15
16-Oct-15 Adult hospital, QEH South Glasgow, G51 4TF 11:15 12:15
16-Oct-15 Maggie's Lanarkshire, Monklands Hospital, Airdrie, ML6 0JS (Reiach+Hall)
13:00 14:00
16-Oct-15 The Shields Centre, Pollockshields, G41 1NX  14:30 15:30

Innledningsvis ga vertene oss en gjennomgang av skotsk helsebyggeri. Denne ble fulgt opp med institusjonsbesøk. De siste to dagene var det ikke noe faglig program, men de fleste besøkte bygg i Glasgow tegnet av Skottlands store arkitekt fra omkring forrige århundreskifte, Charles Rennie Macintosh. Arkitektforum arrangerte to fellesmiddager, som ble riktig hyggelige. Våre verter var med på den siste.

Pluss og minus
Høydepunktene var nok de to ”Maggie´s Centres”, små, private servicesentre med høy kvalitet i omgivelsene som skal bidra til at kreftrammede mennesker skal klare å leve med sin sykdom i en langtkommen fase. Sentrene var tegnet av førsteklasses arkitekter fra inn- og utland, og lå nær kreftbehandlingsenhetene i offentlige sykehus. 
De to sentrene vi så hadde fått RIBA-priser i sin kategori. I tillegg var dagsykehuset New Stobhill et lærestykke, både funksjonelt og kvalitetsmessig. Sykehuset drev kun med behandling uten overnatting. Bygget var enkelt, men gjennomtenkt. Det bidro til god oversikt og trygghet for pasientene og hadde effektive behandlingssløyfer.

På den andre siden av skalaen fant vi det helt nybygde gigantsykehuset i Syd-Glasgow, som hadde blitt en gammeldags klinisk maskin med overtoner av Pushwagners ”Soft City”. Det skulle løse problemer med store avstander og vanskelig logistikk for ulike fagområder, men endte opp som et altfor stort bygg med en stiv struktur i en helt umenneskelig skala. Den moderne pynten – fargelagte bokser  i det 12-etasjes sentralrommet – klarte ikke å skjule en manglende helhet, og halvgod sammenheng mellom viktige funksjoner. Det var ikke engang ”godt nok”. Billigst mulig var det muligens, selv om prislappen trolig lå på rundt 10 mrd. NOK.       
Den ekstremt kompliserte byplanmessige, sykehusfaglige og logistiske utfordringen så etter vårt skjønn ikke til å ha blitt løst på noen lykkelig måte. Entreprenørene var muligens de store vinnerne. De offentlige myndighetene var antagelig blant taperne, selv om mye gjenstår før man kan vurdere prosjektet. Først om ca ett år har man fått ferdig grøntområdene og de trafikale systemene som gjør det mulig å konkludere om kjempeprosjektets samlede kvaliteter.

De enkelte stedene vi så er nærmere omtalt i det følgende. Alle deltakerne ha bidratt med omtale av de enkelte institusjonene.

MAGGIE`S CENTRE – GARTNAVEL , GLASGOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggie`s center i Gartnavel er tegnet av Ellen Van Loon hos OMA og ligger på en høyde ved Gartnavel General Hosptal i Glasgow. Det er et småskala helseprosjekter som skal legge tilrette for gode omgivelser både praktisk og følelsesmessig for mennesker med kreft. Realisering av prosjektetene baseres på økonomiske donasjoner og frivillie .”Foundings” og er også tilknyttet større organisasjoner som også jobber med innsamlinger til ulike kreftbehandlings formål. Pr. i dag er 18 slike sentre bygd, hvorav 8 i Scottland.


Byggene skal bringe videre Maggi Keswick Jencks visjon om å tilrettelegge en motpol til det isolerte og institutsjonaliserte miljøet kreftsyke ofte blir tilbudt i en livskritisk situasjon. Her skal pasientene føle seg trygge, inspirert og verdsatt. Anleggene har lokalisert seg i skjermede, men grønne omgivelser hvor landskaparkitekturen spiller en like verdifull rolle som den bygde arkitekturen. Gartnavel er det 8. senteret som åpnes og er bygd i 1 etg  med en serie L- formede sammenkjedede volumer og danner en sirkelformet lukket omsluttende form. Bygget har en lukket ytre fasade med slisser av lysinnslipp og åpner seg inn mot en grønn landskapsbehandlet indre gård via store glasspartier. Dette konseptet begrenser behovet for gangarealer og gjør at rommene mer flyter i hverandre som en omkranset enhet. Her føler man seg avslappet og hjemme og blir del av en empatisk gruppe velmenende mennesker, og man føler seg trygg med den varme hjemlige møbleringen. Bygget er 4 år gammelt og har en tydelig, ikke klinisk atmosfære. Her er ingen uniformer.


Det er alltid et gløtt ut til det grønne, enten utenfor eller inn i atriet, - til og med fra wc.. Slipte betonggulv, støpte tak / himlinger istøp innslag av trespiler, glasstak slipper lys ned i mørkere soner, plaster-vegger i duse farger. Senteret er lokalisert et stenkast fra «the Scotland’s leading oncology facility, the Beatson West of Scotland Cancer Centre, som betjener en befolkning på  2.8 million mennesker (60 % av Scotland’s befolkning ). Her er flere store, mellomstore og små samtalerom, bibliotek, kontor, kjøkken og spiserom. Kjøkkenet er tilpasset multifunksjoner, for alle. Diverse donasjoner av kunst pryder også anlegget.


Hageanlegget er designet av Maggie`s og Charles Jencks datter,  Lily Jencks Et mangfoldig og opplevelsesrikt uteområde med ulike planter, høyt og lavt, en  sti fører til et ”utesamlingsrom”med avhugde trestammer i varierte høyder. I uteanlegget praktiseres også bl.a. Tai chi. Gartnavel er virkelig en liten tiltalende paviljong for rekreasjon. « Architecture og hope» - om Maggie`s centrene anbefales.


31.10.15. - Katrine Aursand.


Maggie’s senter Lanarkshire

Arkitekt: Reiach and Hall Architects
Landskap: Rankinfraser Landscape architecture
Klient: Maggie Keswich Jencks Cancer Caring Trust
Byggeår: 2015

Type bygg: Helsesenter for familier og pårørende til kreftramte. Et sted hvor man kan komme og få en snak, et måltid, slappe av, dyrke yoga, meditere og møte andre i samme situasjon.

Maggie’s Cancer Caring Center er bygget på parkeringsarealet nord for Monklands District General Hospital (1964). Bygningen tager hensyn til parkeringstomtens eksisterende høye lindetrær, med en fint artikulert teglsteins mur som nærmest omfavner trærne. Maiggies center ved Monklands Generel hospital er helt enkelt en fortelling om lukkede haver, et sivilisert sted, et dyrket sted. Muren rundt haven er designet til at tilbyde en grad av adskillelse fra det vedsidenav liggende hospital, den danner et privat rom, en pause fra sykdommen. Teglen som er brukt er en smukk dansk håndlaget tegl fra Pedersen Tegl. Fargen passer til de omkringliggende huse. Inngangen ligger lidt lavere end veien, en teglbelegning fører til en port, plassert i den enkle teglfasade, markert mellom to høye lindetrær med fuglekvitren. Innenfor porten er et fint gårdsrom, med høye trær, et enkelt vannbasseng med ridende vand, og en simpel benk der giver mulighet for en pause før du går ind.


Planen for bygget er en enkel firkant perforert av fire små gårdsrom. De to sentrale gårdsrom har en enkel solreflekterende perforert gylden metal plate, disse reflektere lyset videre inn i bygget. Materialpaletten er enkel, dempet og blød. Gulvene er i eik, loftet i fure, og veggene i birkefiner. Reoler, skape og arbeidsborde er integrert i finerveggene. Frittstående møbler er likeledes i naturmaterialer, ull og tre holdt i enkle og lyse toner. Langs fasaden mot sør ligger en sekvens av rom med mere privat karakter, et avlukket arbeidsrom, samt en større stue som bla kan brukes til yoga. Sentralt i bygget ligger kjøkkenet og spiseplassen omkranset av alle fire lysgårde. Møt øst er der en mindre åpen peisestue og mot vest en stue som fungere som ankomstareal for bygget. Mot Nord ligger toaletter, og to små intime samtalerom.


Mot øst ligger den generøse tet beplantede hage, terrasser i forskjellige nivåer giver plass til stille refleksjon og private samtaler. Bygget er generelt utformet og utført så det ikke skal minne en om et hospital. Der er ikke skilte på dørene som beskriver romfunksjon og alle materialer og møbler er mere hjemmelige og ikke sterile.

 

Queen Elizabeth Teaching and Learning Center-

Stratified Medicine Scotland

Floor Area: 5,800sqm

The Queen Elizabeth Teaching and Learning Centre – Stratified Medicine Scotland, developed jointly by NHS Greater Glasgow and Clyde and The University of Glasgow, is an investment of £27 million to provide a training environment for the clinical years of the undergraduate medical degrees (MB-ChB), postgraduate training facilities for medical staff and a large variety of NHS professionals and will ensure that the training of the next generation of doctors, scientists, clinical academics and support staff.

The four-storey building houses three floors devoted to a wide variety of learning and teaching facilities as well as social and public spaces. Key facilities include a 500-seat auditorium, conference space, a wide variety of lecture and seminar spaces, a flexible teaching laboratory, a 12-bed clinical skills facility, learning resources centre, e-library and a knowledge exchange area as well as incorporating state of the art AV and internet e-learning technology.

Bold and forward thinking in design and planning, the facility has been designed with main contractor BAM to BIM level 2 compliance.

The centre includes an Innovation facility, supported by funding from the Scottish Funding Council and Glasgow City Council, which accommodates the Stratified Medicine Scotland Innovation Centre and incubator units for industry.

The new centre replaces facilities at the Western Infirmary, Victoria Infirmary, Southern General and the Royal Hospital for Sick Children which will all close following the transfer of clinical services to the new site.

The £20m Stratified Medicine Scotland Innovation Centre uses modern whole genome DNA sequencing to select the best treatments for patients with chronic diseases including cancer, cardiovascular and inflammatory conditions.

The Stratified Medicine Scotland Innovation Centre (SMS-IC) is part of the vision for Scotland to be a world class centre of research, innovation and commercialisation in stratified medicine – bringing together excellence in the academic, industrial and NHS communities to create an infrastructure that will act as a springboard to allow Glasgow to be at the forefront of the field.