Studietur Nederland - 2016

Studietur Nederland - 2016

Studietur til Nederland

Studieturen 2016 gikk til Nederland onsdag 19. til søndag 23.oktober 2016

Prosjekter som ble besøkt var følgende:

  • Nieuw Overbos i Heemstede
  • Xenia
  • Hogeweyk i Weesp
  • Meander Medische Centrum i Amersfoort
  • Rainer de Graf Guisthaus
  • Erasmus Medische Centrum

 

Nieuw Overbos

Xenia

Hogeweyk


Meander Medische Centrum

 

Bygget 2006-2013, 112 000 m2

Arkitekt: Atelier PRO Arkitekter www.atelierpro.nl

Sykehusets konsept er ikke unikt. Når man ser på planen, er det tydelig at man har sett det før.

En hovedakse til pasienter, pårørende og besøkende som hovedkommunikasjonsvei, (eller bare en spasertur), og en bi-akse til personal og pasienter på vei til behandling. - et godt konsept, men ikke revolusjonerende.

 

Nytt er derimot hvordan dette sykehuset ble bygget. Som vinner av en konkurranse har Atelier PRO Arkitekter fått oppdraget å bygge et sykehus. De hadde aldri bygget et sykehus før. De fleste tenkte nok at dette ikke kunne gå bra, men som Arkitekten hevder; Kan det også sees på som en styrke. Man kan vurdere muligheter, som etablerte sykehusarkitekter kanskje automatisk ville forkaste. Meander har flere gode løsninger, som bare kunne gjennomføres fordi prosjektteamet har orket å utfordre preaksepterte og tradisjonelle løsninger.

Eksempel på dette er HCWC til sengerommene. (Autentisiteten til kravene om dagens størrelser og avstander blir også undersøkt i Norge) Meander har løst dette med en skyvedør som åpnes over hele bredden av baderommet, slik at sengerom og baderom blir ett passe stort areal. Løsningen er mulig da de bare har ensengsrom.

 

 

Hvorfor kan ikke løsninger som brukes i hotellverdenen også fungere i et sykehusmiljø?

Fine materialer gir pasientrommet atmosfære, samtidig med at romhøyden er veldig generøs og skaper en luftig og lys atmosfære.

Systemhimling finnes ikke. Det er kun akustikkpuss i taket og alle installasjoner er lagt til korridor. Med tanke på kostnader og besparelser, som er en del av hverdagen vår, bør dette være interessant. Selvfølgelig behøver en slik løsning mer prosjektering, som er heller ikke gratis. Med grep som f.eks. lik etasjehøyde, en standardisert sengepostplan, osv. kan kostnadene holdes innenfor en oversiktlig ramme.

 

Arkitektur og enkel psykologi er tatt i bruk for å unngå for mange tekniske løsninger. En korridor som smalner inn i ene enden, der det er plassert en upretensiøs dør, fører til at pasientene naturlig blir ledet den andre veien. Man unngår da kortleser på døra. Pasientene går naturlig mot den brede delen av korridoren som har fått karakter av å være et oppholdsrom med tekjøkken, stort vindu og hyggelig sitteareal. Sengerommene har store skyvedører som gjør at pasienten kan vurdere selv hvor eksponert de ønsker å være mot korridor. Lydmessig antar vi at dette er utfordrende men det ble ikke adressert under besøket. Med denne løsningen har i alle fall pasienten muligheten til å velge åpenhet, noe man ikke får til i sengeposter med bad plassert som en buffer mellom korridor og sengerom.

Meander har bevist differensiert senge- og personheiser, ved å lage personheisene så små at det ikke er plass til seng. Dette konseptet er valgt for å forhindre kryssende trafikk ved at personalet tar „short-cuts“ med sengeliggende pasienter gjennom de offentlige arealene. Arkitekten sier at løsningen fungerer bra.

 

Den enkle strukturen gjør bygget ganske oversiktlig. Meander har unnet seg noen generøse arealer som kan brukes til foredrag og andre sammenkomster. Når de ikke brukes virker de litt golde, men kanskje er det kun noe vi som er vant til trange forhold med pasienter og utstyr på korridoren opplever. - kanskje er det bra med forholdsvis tomme arealer hvor man har lov å tusle rundt i egne tanker uten å være tett på andre hele tiden. Som oftest går de tapt i en sparerunde.

 

 

De forskjellige bygningsvolumene har forskjellige funksjoner og tilsvarende etasjehøyder. Behandlingsarealer har høyere bruttohøyde en sengeposter, som igjen er høyere enn kontorer.

 

Meander er et vellykket eksempel som forsøker å minimere sykehusfølelsen. Prosjektteamet har jobbet med detaljene for å oppnå denne kvaliteten - det ser man veldig godt.

Som arkitekten fortalte, var det ikke alltid enkelt å overbevise byggherren om å prøve noe ukonvensjonelt, men man må si at det har lønnet seg.

Rainer de Graf Guisthaus

 

Erasmus Medische Centrum