2018 NSH

2018 NSH

Sykehusutbyggingskonferansen 2018

Fra 15. mars 2018 - kl. 09:00 til 16. mars 2018 - kl. 15:00

Sted: Oslo Kongressenter

Over 100 arkitekter, rådgivere, professorer, sykehusplanleggere, prosjektledere, eiendomssjefer osv deltok på to innholdsrike dager der vi så nærmere på estetikkens betydning for arkitekters arbeid med sykehusdesign og hvordan felles erfaringsinnhenting kan påvirke sykehusplanleggingen, med referanser til Sverige og Danmark. i tillegg til besøk i det nye LHL- Sykehuset Gardermoen. 

Programkomite:

- Anne Guri Grimsby, arkitekt og partner i Arkitema

- Bror Ragnar Hansen, arkitekt og prosjektleder ved Haukeland universitetssykehus

- Florian Wagnerberger, arkitekt i Nordic office of architecture

- Inger Johanne Rushfeldt, leder i Arkitektforum for helsebygg

- Knut Bergsland, æresmedlem i NSH og arkitekt

- Palle Bo Rasmussen, partner og arkitekt i khr arkitekter

- Tarald Rohde, seniorrådgiver i Sintef, teknologi og samfunn, avdeling helse

- NSHs sekreatriat

 

Program

Oslo Kongressenter, auditoriet
Torsdag 15. mars

Kl. 09.00 
Registrering og kaffe

Kl. 09.45
Velkommen til konferanse! 
Erik Kreyberg Normann, styreleder i NSH, og Inger Johanne Rushfeldt, leder for Arkitektforum for helsebygg

Kl. 10.00
Hvorfor utvikle «felles oppskrifter»? 
Lars Abrahamsen, sjef prosjektering og bygging i Sykehusbygg

Kl. 10.20 
Lar det seg gjøre å kombinere gitte standarder med god arkitektur?
Mette Dan-Weibel, arkitekt og direktør i LINK arkitektur, avdeling helse

Kl. 10.40 
Hvordan oppnår vi forutsigbarhet i byggeprosesser? 
Odd Arve Fuglem, direktør i Skanska Norge

Kl. 11.00
Debatt og spørsmål fra salen

Kl. 11.20
Eksempler fra sykehusutbyggingen i Sverige – funksjon og uttrykk
Anna Montgomery, arkitekt i White arkitekter

Kl. 11.40
Pause

Kl. 12.00
Hvordan skape en helende arkitektur – oppnår vi målet om kvalitet i byggeriet?
Stefan Lundin, arkitekt ved White

kl. 12.30
Kan det komme estetikk ut av standardiseringen? 
Estetikk i sykehusplanleggingen – erfaringer  fra Danmark 
Palle Bo Rasmussen, partner og arkitekt i khr arkitekter

Kl. 13.10
Lunsj

Kl. 14.10
Bruk av tre i sykehus – effekten av dette
Anders Qvale Nyrud, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kl. 14.30
Psykiatrisygehuset i Slagelse - helende arkitektur 
Christian Karlsson, partner og arkitekt i Karlsson Arkitekter

kl. 15.00
Pause

Kl. 15.15
Campus Gardermoen Helsehus og videre utvikling​
Asplin Ramm 

Kl. 15.45
LHL-sykehuset Gardermoen – planleggingen, prosessen, organiseringen, de som prosjekteier
Frode Jahren, generalsekretær i LHL
Slutt ca kl. 16.30

Kl. 17.00 – 18.00
Generalforsamling i Arkitektforum for helsebygg

Kl. 19.00 Avreise med buss fra hotellet til Ekeberg-restauranten
Kl. 19.30 Aperitif og middag
Kl. 22.30 Buss tilbake til hotellet

Fredag 16. mars
Kl. 08.30 
LHL-sykehuset – raskt og målrettet fra ide til virkelighet 
Samarbeidende sykehusplanleggere 
Deloitte ved Helge Torgersen, Frøydis Høgsæt og Stian Schioldborg
Nordic Office of Architecture ved Johannes Eggen

LHL-sykehuset Gardermoen er «hjertet» i en næring- og tjenesteklynge med vekt på kunnskapsbasert virksomhet. 
LHL-sykehuset Gardermoen skal bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke fra hele landet, hvor LHL samlokaliserer 
landets ledende hjerte- og lungemiljøer fra Feiringklinikken og Glittreklinikken. Sykehuset forventes å ha ca. 500 ansatte og omkring 30.000 besøkende pr år,
og vil legge beslag på omtrent en fjerdedel av utbyggingskapasiteten innenfor området. 
Les mer om LHL klinikkene og Gardermoen Campus her

Kl. 10.00
Felles avreise til LHL-sykehuset Gardermoen

Kl. 10.30
Guidet omvisning på sykehuset

Kl. 12.30
Spørsmål – hva har vi sett, erfaringer i byggeprosessen etc

Kl. 13.30
Retur til konferansehotellet med buss