2014 NHS foredrag

Foredragene fra sykehusutbyggingskonferansen i Trondheim 20-21.mars 2014 i Kunnskapssenteret på St. Olavs Hospital er lagt ut på nett.

De fleste foredragene kan sees her

Ca 150 deltakere fikk en spennende opplevelse, med flere "nye" foredragsholdere. NSH og Arkitektforum var også fornøyde. 
Konferansens første dag var i stor grad konsentrert om St. Olavs hospital og erfaringene derfra, mens dag 2 hadde mange BIM-relaterte foredrag.
Konferansen ble holdt i det nye Kunnskapssenteret. Det ble også arrangert omvisning i senteret og i utvalgte deler av sykehuset forøvrig.