2019 NSH

2019 NSH

Rett vest - en konferanse om arkitektur og helse.

NSH og Arkitektforum for helsebygg inviterer til konferanse om arkitektur og helse! Vi drar rett vest til Bergen hvor sykehusområdet på Haukeland gjennomgår den største ombygging og utbygging siden sentralblokken ble bygget på 1970- og 80-tallet. I Bergen 14. og 15. mars 2019
Velkommen til byen mellom de syv fjell!

Program.

Påmeldingsfrist 1. mars