2016 NSH

2016 NSH

NSH Konferansen 2016


Arkitektforum for helsebygg og NSH invitererte til sin årlige konferanse om sykehusutbygging 10. og 11. mars 2016 i Oslo..

Konferansen ble en suksess med over 130 deltakere. Årets temaer og befaring traff mange. Dag 1 tok vi opp sykehusutvikling i Oslo-regionen hvor utviklingen av OUS ble grundig belyst fra OUS selv, fra et samfunns- og byplanperspektiv og sett i lys av den teknologiske utviklingen innen medisinfagene. Årets befaring gikk til Sykehuset Østfold på Kalnes med ca 90 deltakere. Dag 2 var det fokus på utvikling av sengeområder, nye tanker innen eldreboliger, helsetjenester og bygg, og trender og erfaringer i Nederland og fra prosjektet Hillerød i Danmark.

Presentasjonen kan lastes ned her.

Program

Torsdag 10. mars

kl. 09.00 Registrering

kl. 10.00 Velkommen ved NSH og møteleder

kl. 10.15 Hva skal skje med Oslo universitetssykehus? Terje Rootwelt, viseadm. direktør ved Oslo universitetssykehus

kl. 10.45 Teknologiske, demografiske og økonomiske premisser for organiseringen av spesialisthelsetjenesten i Osloområdet, Erik Fosse, professor og leder for Intervensjonssenteret, OUS og Tarald Rohde, seniorrådgiver i SINTEF

kl. 11.15 Hva ønsker Oslo for utviklingen av spesialisthelsetjenestene i området, Endre Sandvik, kommunaldirektør for helse og omsorg i Oslo kommune

Paneldebatt med dagens foredragsholdere og statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet og Andreas Moan fra Helse Sør-Øst 

Lunsj Baguetter/drikke - spises på bussen

 

SYKEHUSET ØSTFOLD

kl. 12.45 Avreise med buss til Sykehuset Østfold

kl. 14.15 Presentasjon av Sykehuset Østfold! Just Ebbesen, adm. dir. ved Sykehuset Østfold og Anne Guri Grimsby, oppdragsansvarlig for Arkitektgruppen Nytt Østfoldsykehus og partner Arkitema/ELN.

kl. 15.00 Omvisning på Sykehuset Østfold

kl. 16.45 Avreise med buss til Hotel Bristol i Oslo

kl. 18.30 Generalforsamling i Arkitektforum for helsebygg

kl. 20.00 Middag på Hotel Bristol - Husk påmelding!

Fredag 11. mars

kl. 09.00 Oppsummering fra sykehusbesøket Sykehuset Østfold – hva har vi fått til? Helge Stene-Johansen, utviklingsdirektør ved Sykehuset Østfold

Spørsmål/kommentarer fra salen

kl. 09.45 Livskvalitet hele livet – trender, tanker rundt boliger for eldre

Innlegg og debatt ved Katrine Selnes, institusjonssjef ved Økern sykehjem. Øyvind Jørgensen, virksomhetsleder ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter og Johannes Eggen, Arkitekt og partner i Nordic office of architecture.

kl. 10.30 Pause

kl. 10.45 Sengeområdene i oppløsning? – vil de bestå slik vi kjenner dem? Per Christian Brynildsen, partner ved RATIO arkitekter AS

kl. 11.30 Inspirasjon fra Nederland – Nye, nederlandske prosjekter, M.J. (Menno) Hinkema MA, Senior Researcher, Health systems and infrastructure Innovation Centre Buildings

kl. 12.15 Inspirasjon fra Danmark – Nyt Hospital Nordsjælland, Mette Stokholm, projektleder arkitekt maa, Nyt Hospital Nordsjælland

kl. 13.00 Vi avslutter med lunsj i restauranten på Hotel Bristol