2015 NSH

2015 NSH

Sykehuskonferanse i 2015 ble holdt i Bergen 19 og 20 mars.

PROGRAM

- Omvisning på Haukeland universitetssykehus

- Utstilling fra Bergen Arkitektskole, fra samarbeidsprosjektene "BAS + HUS = SANT"

- Nye byggeprosjekter på Haukeland universitetssykehus

- Sykehusbygg HF – en god ide?

- Lærdommer etter omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst. Hva fant SINTEF?

- Evidensbasert design i sykehus

- Sykehus fra fabrikk – er det brukbart?

last ned fult program her.