2009 NSH

Sykehusutbygging - konferanse på Akershus Universitetssykehus

Nye Ahus som ble tatt i bruk i 2008 ble betraktet fra flere hold, supplert med andre aktuelle sykehusprosjekter i Molde, Bergen og Østfold.

Les mer her...LINK:

http://www.nsh.no/script/view.asp?id=243