2007 NSH

Sykehusutbygging for barn - konferanse i Oslo 2007

Tidligere direktør Blair Sadler ved barnesykehuset i San Diego delte sine erfaringer med norske planleggere på et fagseminar onsdag 6.juni på Rikshospitalet. NSH og Arkitektforum er verter. 


Fagseminar onsdag 6.juni 2007 1500-1900 
Rikshospitalet, Auditoriet. 

NSH og Arkitektforum arrangerte fagseminar om planlegging av helsebygg med vekt på barn. 

President Emeritus Blair H. Sadler, San Diego Children's Hospital and Health Care delte sine erfaringer med oss.