2004 NSH

Sykehusarkitektur - behandlingsenheter innen psykiatri 

Denne gangen gikk inn på psykiatrien, der arkitekturen spiller en vel så viktig rolle som i andre deler av helsebyggene. I dag søker man seg nå bort fra det institusjonelle preget, og anerkjenner at omgivelsene kan gi et vesentlig bidrag til behandlingen. Lys, luft, farger og moderne design erstatter tunge korridorer og lukkede rom. Seminaret satte søkelyset på nordiske prosjekteksempler der man benytter bygningenes utforming som et viktig bakteppe for behandlingen.

LINK TIL FLRERE PDF'ER