2002 NSH

Fleksibilitet og tilpasningsevne i sykehusprosjekt

Sykehusplan og Arkitektforum for helsebygg viser presentasjoner fra en konferanse om fleksibilitet og tilpasningsevne i sykehusprosjekt. 

Fleksibilitet og tilpasningsevne er viktige suksesskriterier i sykehusutbygging. Ikke minst gjelder dette i en tid med sykehusreform og potensielle endringer, vekst og reduksjon av funksjoner og arealer i sykehusene. Konferansen, som var et samarbeid mellom NSH og Arkitektforum for Helsebygg (14-15 mars 2002), har gitt viktige bidrag til forståelse og utdyping av behov for tilpasning i framtidas sykehus. Sykehusplan viser presentasjoner om begrepsapparatet, tomteforhold og tilpasning ift produksjon, kostnadsaspekter, framtidas IKT-muligheter og behovet for åpenhet i planprosessen. Ett foredrag drøfter behovet for trygghet knyttet til fleksibilitet og endring. Last ned foredragene ved å klikke på lenkene til venstre. 

LINK TIL PDF'ER