Konferansen

Arkitektforum for Helsebygg arrangerer en konferanse om aktuelle tema hvert år, oftest i mars, i all hovedsak i Oslo. Konferansene arrangeres vanligvis i samarbeid med Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening. I 2003 samarbeidet vi også med Kompetansenettverk for Sykehusplanlegging (KNS) og  Forum för Vårdbyggnadsforskning om konferansen "Utvikling av framtidens sykehus". Vi presenterer tilgjengelige foredrag fra tidligere konferanser, og oppdaterte nyheter om den kommende konferansen.