2003:5 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 5-03: Lærdommer fra italiensk helsevesen?

Årets studiebesøk går av stabelen mens dette nummeret av HMT produseres. Arkitektforum drar til Milano for å lære - sette vårt eget helsevesen i relieff til det italienske. Kanskje vi ikke vet alt best her på berget når det kommer til stykket? Det er jo typisk norsk å være sjølgod, så vi må legge oss i selen for å forstå italienernes utgangspunkt for sykehusforming. Vi har fått vite at italienerne nå vil planlegge ut fra "Ti bud for fysisk planlegging av sykehus", og ser fram til å skjønne mer om budene og hva de går ut på. Vi fant dem i "Culture Futures", og artikkelen "A Model Hosptal" viser tanker som tidligere helseminister Umberto Veronesi har lagt til grunn for restruktureringen av Italias sykehusvesen. I artikkelen beskrives først budene - eller prinsippene og så hvilke tiltak som må til for å sette dem ut i livet. Hva er så budene? En kort oppsummering av budene - selvsagt med fare for en viss overforenkling - kan være:

Menneskelig innfallsvinkel. Introdusere elementer som ikke er vanlige i sykehus - som levende ankomsthall, med handlegate, rullende fortau og fasiliteter for møte- og kunstnerisk aktivitet.

Integrering i byens struktur. Høyder, form og uttrykk skal tilpasses byen. Sykehusbyggene skal ikke være høyere enn trærne omkring.
Virkelig sosialt samkvem (sociability) Sykehuset må ha funksjoner som gjør dette mulig, det vil si byfunksjoner - kulturelle aktiviteter og underholdning
Organisering og klinisk kultur. Klinisk effektivitet må koples med en gjennomgripende tverrfaglighet som skal gi et levende klinisk miljø og en ditto kultur.
Samspill med andre behandlingsnivå, med pasienten i fokus. Sykehuset må ha områder dedisert til samspill med primærhelsetjenesten, og det må legges til rette for telemedisinske forbindelser. Pasientforløp i vid forstand må være en byggestein for organiseringen.
Formålstjenlighet (appropriateness). Pasientbehandling og undersøkelse - ikke utnyttelse av sengene må ligge til grunn for dimensjoneringen av sykehuset.
Pålitelighet. Pålitelighet og sikkerhet må ligge til grunn for utforming av omgivelser, konstruksjoner og installasjkoner - og ikke minst hygieniske forhold. Det må også ligge til grunn for samspillet mellom funksjonelle enheter, slik at de kan forme effektive forløp og forenkle styringssystemer og administrasjon.
Innovasjon. Sykehuset må være fleksibelt. Det må kunne ta opp mange typer endringer, vokse og minske , uten at dette går på bekostning av den arkitektoniske strukturen. I dette ligger også valg av en mest mulig robust organisasjonsstruktur.
Forskning. Slik virksomhet etterstrebes på flere nivå -og man ser for seg at alle parter som jobber mot pasienten trekkes inn - inkludert "the family doctor".
Undervisning og utdanning. Utdanningsfunksjonene må omfatte alle personellgrupper. Man må også legge stor vekt på sykehuset som læringssenter for publikum. Det må legges fysisk til rette for slik virksomhet.

Bør vi hedre budene eller muligens stjele dem? Kanskje begjære dem? Vi kjenner igjen mange momenter fra vår egen planleggingsdebatt, og det skal bli spennende å se om budene virkelig er noe som italienerne skal utvikle og operasjonalisere på systematisk måte. Kanskje er det bare er en samling fine prinsipper som passer godt i festtaler, og som blir glemt.

Arkitektforum - egen webside

Arkitektforum lager denne websiden for å:

presentere Arkitektforum overfor sykehusplanleggingsmiljøet i Norden på en god og moderne måte
gi medlemmer og andre interesserte informasjon som vi mener er viktig for sykehusarkitekter
opplyse om studieturer, møter og andre arrangementer
holde bedre kontakt mellom medlemmene og styret i Arkitektforum
etablere et forum for å drøfte prosjekter og saker av felles interesse for sykehusarkitekter
presentere medlemmer/ firma som ønsker å markere seg i sykehusplanmarkedet, gjennom egnet kontaktinformasjon

Siden er under arbeid, foreløpige versjoner er testet. Vi lover websiden på lufta i løpet av året. Håpet er at domenenavnet skal bli "arkitektforum.no", men navnet er for tiden opptatt. Kanskje det kan kjøpes, kanskje må vi finne på noe annet. I mellomtiden oppfordrer vi sykehusarkitekter til å brukewww.sykehusplan.org . Denne webportalen viser nå stor aktivitet, og kommer med aktuelt planleggingsstoff flere ganger i uka.