2007:3: HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 3-07: Nye sykehusbygg - realiserte visjoner?

Nye St.Olavs Hospital viste seg å være et svært populært tema for den årlige sykehuskonferansen til NSH og Arkitektforum for Helsebygg, 210 personer var til stede, og ærverdige Britannia Hotell i Trondheim var en fin ramme rundt arrangementet 14-15.mars.

Sykehusutbyggingskonferansen hadde deltakere fra hele Norden, bortsett fra Finland. Dette gjenspeiler økt utbyggingsvirksomhet på sektoren i så vel Danmark, Sverige og Island, og det var ikke tvil om at omvisning i de nye byggene i fase 1 var et skikkelig trekkplaster for deltakerne. Den meget gode omvisningen var lagt opp av Helsebygg Midt-Norge, som loset 12 store grupper gjennom anleggene uten kollisjoner. God jobb!

Første dag var i sin helhet viet fase 1 i det store Trondheimsprosjektet, med en gjennomgang av utviklingen fra konkurranseprosjektet RiT-lækkert til status per i dag. Brukerne viste at Kvinne-Barnsenteret og Nevrosenteret faktisk fungerer bedre enn flere av kritikerne antok. Deltakerne fikk dermed god bakgrunn for den to timer lange omvisningen som avsluttet første dag. Omvisning er en viktig post på programmet – læring krever at man ser selv! Andre del pekte på erfaringer og nye visjoner om den videre utviklingen i fase 2, mens siste del omfattet andre visjoner og prosjekter i inn- og utland.

Konferansen hadde mange høydepunkter. Uten forkleinelse for andre var kanskje avdelingsoverlege Ronald Mårvik, drivkraften bak det Nasjonale senteret for laparaskopi, konferansens høydepunkt. I Framtidas operasjonsrom gjøres spennende kirurgi, som stiller stadig nye krav til utformingen av omgivelsene og med stor påvirkning på sykehuset for øvrig. Mye blir forenklet: Operasjonslys som føres inn i kroppen vil etterhvert gjøre tradisjonelle operasjonslamper overflødige. Trondheim er først i Europa med dette. Mårviks budskap var fleksibilitet for en bortimot ukjent framtid, og stor oppmerksomhet rundt logistikken.

Sengetunene i fase 1 ble viet stor oppmerksomhet. Tilbakemeldingene fra brukerne i de kliniske sentrene gikk ut på at arbeidsstasjonene manglet avskjermet rom for saker som krevde konfidensialitet. Seniorrådgiver Marte Lauvsnes i SINTEF Helse – som selv hadde vært involvert i utformingen av sengetunene - ga en grundig gjennomgang av prinsippene bak denne nyskapningen i norske sykehus.

Et underliggende tema var sammenhengen mellom organisasjonskultur og nye bygg. Innflytting oppleves ofte som et sjokk, med mange gnisninger før man er tilpasset de nye omgivelsene og arbeidsmåtene. Gamle sannheter utfordres, teknologien trekker også i kulturen. Brukerrepresentanten påpekte at den gamle kulturen nå hadde fått nytt bygg, og etterlyste den store entusiasmen som drivkraft for forbedringer og endringer. Organisasjonsutvikling for å klare overgangen fra eksisterende bygg til ny virksomhet i nye lokaler er svært viktig. Nye Ahus har et spennende opplegg for dette, der de utnytter egen organisasjon maksimalt – med et minimum av konsulentbistand - og setter store krefter inn på å få til alle faser fram til full drift. Erfaringene herfra blir viktige å oppsummere.. Siden Nye Ahus blir ferdig i 2008, blir dette et opplagt tema for sykehusutbyggingskonferansen til NSH/ Arktitektforumi 2009.

Susan Francis fortalte levende om utviklingen av helseinstitusjonene og omdanningen av helsesystemene i England. Vi fikk også noen glimt av utbyggingen av Erasmus Medische Centrum i Rotterdam, og en entusiastisk gjennomgang av planene for det nye Universitetshospital i Århus. Der skal man bygge 250 000 m2 nytt, og får således et gigantsykehus på 400 000 m2 til ca 6 mill DAK. Sykehuset antas å bli vesentlig billigere per m2 enn Nye St.Olavs Hospital. Men dette er lett å si i den innledende fase.