2016:2 HMT Nyhetsbrev

Artikkel i HMT nr. 2 2016

Konferansen om sykehusutbygging

Arkitektforum holdt nok en gang konferanse om sykehusutbygging i mars. Denne gangen var vi ekstra spente: Med Sykehusbygg HFs arrangement i november hadde vi fått en konkurrent i konferansemarkedet. Ville vi fortsatt være en aktuell arena for sykehusplanleggerne i Norge, eller ville NSH/ Arkitektforum bli skviset ut? Var programmet vårt spennende og inspirerende nok til å få mange deltakere? Hadde vi satset riktig ? Ca 130 deltakere på konferansen vår viste at det fortsatt er mulig å trekke til seg mange viktige aktører fra Norge og Danmark. Besøk ved det nye Østfoldsykehuset var en viktig del av programmet, ellers satset vi på inspirasjon fra utlandet, diskusjon om OUS og trender og tanker omkring boliger og omsorg for eldre. Konferansen ble holdt på ærverdige Hotel Bristol i Oslo, og besøket på Norges nyeste sykehus ble arrangert uten prikkbelastning. Både Arkitektforum for helsebygg og NSH  var tilfredse med så vel program som gjennomføring, og tilbakemeldingene fra deltakerne var gode.

 

OUS

OUS var første post på programmet 10.mars. Viseadministrerende direktør Terje Rootwelt ga en oversikt over planene så langt, mens Professor Erik Fosse og Seniorrådgiver Tarald Rohde fra SINTEf drøftet  teknologiske, demografiske og økonomiske premisser for organiseringen av spesialisthelsetjenesten i Osloområdet. Kommunaldirektør Endre Sandvik så problemstillingen ut fra Oslo kommunes perspektiv. Gir ikke teknologien muligheter til helt andre løsninger enn en stor framtidsdinosaur i Gaustad-området? Finnes en klar visjon og en strategi for utbyggingen av OUS? Finnes i det hele tatt pengene som skal til for å bygge ut ? Behøver sykehuset strengt tatt samles i et sammenhengende område ved Gaustad – med eller uten lokk over Ringveien? Er ”big” fortsatt ”beautiful”? Er planene for et samlet OUS + Aker det beste svaret på krav til nærhet for Oslos befolkning som helhet, eller bør løsninger som gir bedre nærhet for områder som i dag ikke har sykehus foretrekkes?

 

Nytt Østfoldsykehus

Andre del av første dag var viet en gjennomgang av nytt østfoldsykehus. Adm. Dir. Just Ebbesen og Anne Guri Grimsby, oppdragsansvarlig for arkitektgruppen, presenterte utbyggingen for de ca 90 deltakerne som fikk se fire ulike deler av sykehuset i en velordnet omvisning. Utviklingsdirektør Helge Stene-Johansen oppsummerte planprosessen fram til i dag morgenen etter.  Selv om det var mange plusstegn, trengs nok fortsatt noe tid før man kan evaluere om sykenusprosjektet er et vellykket svar på utfordringene i fylkets og landets spesialisthelsetjeneste.

 

Boliger og omsorg for eldre

Nye tanker og trender i eldreomsorgen ble illustrert ved omdanningen av Økern sykehjem, til ”Økernhjemmet” – inspirert av tanker og tiltak i nederlandske Hogeweyk. Økernhjemmet la stor vekt på å fjerne institusjonspreget, og har fått til en liten restaurant og en ordentlig kolonialbutikk for brukerne, sammen med en rekke andre tiltak. Spennende! Johannes Eggen fra Nordic Office of Architecture drøftet blant annet Ammerudhjemmet sykehjem og prinsippene som bør følges for slike bygg.

 

Inspirasjon fra Nederland og Danmark

Mange spennende sykehusprosjekter blir født og videreutviklet i Danmark og Nederland. Forskeren Menno Hinkema fra TNO i Nederland viste eksempler på hollandske sykehus bygd ut fra ulike konsepter og etter ulike prinsipper.  Her er mange forslag til hva gode sykehusbygg er. Opplagt noe å tenke gjennom for dem som skal standardisere utbygging i norske sykehus. Prosjektleder Mette Stokholm viste hvor langt man er kommet med utbyggingen av Nyt Sygehus Nordsjælland. Også danskene viser bredde i utformingen av sine store helseinstitusjoner. Tankene fra de to landene burde nok drøftes videre blant norske sykehusarkitekter – og Sykehusbygg HF.

 

Generalforsamling i Arkitektforum – ny leder valgt

I tillegg til selve konferansen holdt Arkitektforum  generalforsamling. Virksomheten i 2015 hadde vært omfattende og spennende, med studietur til Skottland, flere møter – hvorav ett meget godt besøkt møte om omsorgsboliger og boliger for demente som de viktigste samene. Årsmøtet besluttet å la studieturen i uke 42 2016 gå til Nederland. (sett av onsdag 19 til lørdag 22 oktober allerede nå) Det ble som vanlig valgt nytt styre, denne gang med skifte av leder. Randi Grimeland, sivilarkitekt fra OEC, tar over etter Knut Bergsland. Han har sittet svært lenge i ledervervet, og ønsket å overlate det til yngre krefter med direkte erfaring fra dagens utbygging av sykehus. Randi vil garantert ta stafettpinnen på en god måte!

 

Vil du bli medlem i Arkitektforum?

Alle som er interessert i planlegging og utforming av sykehus og andre helsebygg kan være med i Arkitektforum. Vi arrangerer studieturer hver høst, og holder konferanser og møter om aktuelle tema.

 

Medlemskap koster kr 350,- pr.år. Innmelding http://www.arkitektforum.org