2015:1 HMT nyhetsbrev

Når dette skrives er Arkitektforum i Skottland for å se på sykehus og andre helsebygg. I utgangspunktet burde landet være ett av dem vi absolutt bør kunne sammenligne oss med. Mye ligner på Norge. Befolkningen er litt over 5 millioner, nasjonalismen utbredt, naturområdene dekker en stor del av landet. Helsevesenet er selvfølgelig britisk i utgangspunktet og dermed langt fra det norske, og sykehusene har mange trekk ved seg som minner om naboen i syd, snarere enn Norge. Skottland har en tradisjon for å planlegge sykehus ut fra kunnskap og bygge ut fra standarder. Sist på 60-tallet skulle skottene lage standard poliklinikkrom, og kom fram til løsninger basert på omfattende undersøkelser i en rekke sykehus om hvilke løsninger som fungerte og hvilke som ikke gjorde det. Her var skottene mer erfaringsbaserte enn hva vi har vært. Ett av særtrekkene ved den valgte standardløsningen for poliklinikker var at rommene skulle være ”same-handed”; altså at løsningene skulle ligge ved siden av hverandre uten at annen hvert rom var speilvendt. Hensikten var blant annet å få lyset inn i rommet på samme måte for å kunne vurdere. I England adopterte flere sykehus den skotske løsniingen, men noen av dem speilvendte to og to rom for å få til billigere  og enklere løsninger for VVS. Jeg var i Skottland i 1979 og kunne ikke unngå å se den litt innfule gløden i øynene på en planlegger da han fikk høre om engelskmennenes forsøk på å spare penger: ”Are fifty percent of English doctors left-handed?”

Skottene bygger for tiden store sykehus med mange senger. Det nye Queen Elizabeth Hospital i Syd-Glasgow er et eksempel på dette. Med sine 1 109 senger og en byggekostnad på nesten 900 millioner pund, viser at man også her begynner å tro på at big is beautiful, om enn med en annen vri enn den vi ser i Oslo Universitetssykehus´planer. Ut fra bildet ser jo sykehuset ut som en klinisk maskin fra 1970-tallet. Uansett innhold kan det virke som om størrelsn i seg selv er nok til å skremme pasientene. La oss håpe jeg tar grundig feil!

QEH, South Glasgow – nok en klinisk maskin?

Men skottene bygger også nye typer tidsmessige enheter. Det nye Stobhill-sykehuset satser på at alle undersøkelser og behandlinger skal gjøres samme dag som ved ankomst og på samme sted der pasienten kom, hvis overhodet mulig. Bygget baserer seg på et stort, åpent sentralrom.  Det er mulig å peke ut hver eneste avdeling eller enhet fra resepsjonen, som ligger midt i dette sentralrommet..

Skottland har også fått flere såkalte Maggie´s Centres. Dette er små enheter for lindrende behandling, altså bygg for kreftpasienter med små muligheter til å leve lenge. De er tegnet av dyktige, internasjonale arkitekter. Maggie´s Gartnavel ligger på tomta til et stort, sykehus utenfor Glasgow, og Rem Koolhaas (OMA) star bak bygget og uteområdene. Dette blir spennende for sykehusarkitekter!