2014:5 HMT nyhetsbrev

2014:5 HMT nyhetsbrev

Danmark – utbyggingsparadiset i Norden?

Danmark står overfor en voldsom rekke større og mindre utbygginger på sykehussektoren. Det skal bygges store og små sykehus innen somatikk og psykiatri i alle regioner. Skjønt, små sykehusutbygginger synes å være i mindretall. ”Big is beautiful” synes å være normen, både i den store og i den mindre skala. Det Nye Universitetshospital i Aarhus på Skejby var enormt i utstrekning, men er nå barbert med i størrelsesorden 30 %, på samme måte som flere norske prosjekter for 12-15 år siden. Pengene til byggeriet kommer dels fra de fem regionene, dels fra det statlige kvalitetsfondet. 16 prosjekter har fått foreløpig tilsagn om tilskudd fra dette fondet. Dette betyr at anleggsrammene konkretiseres, og at regionene tar prosjektene videre innen de fastsatte rammene. Disse prosjektene er underlagt en rekke rammebetingelser og regler for dimensjonering, som er satt av det landsomfattende ekspertpanelet. Vår egen Ragnhild Aslaksen har deltatt i dette.

Arealstandardene varierer mellom regionene, selv om de tar utgangspunkt i de overordnede rammene. Generelt er de mindre nøkterne enn tilsvarende norske. Vi ville nok si at mantraet er ”mer av det samme”, ut fra en ide om såkalt framtidssikring av arealbruken. Begrepet framtidssikring burde etter mitt skjønn ikke nødvendigvis bare handle om mer plass til ukjente funksjoner i tillegg til de eksisterende, men snarere vurdere hvordan sykehusfunksjoner kan fjernes og arealet krympes uten at nærhet reduseres. Det ser ikke ut til at man er spesielt interessert i sambruk av arealer, selv om generalitet og fleksibilitet er selvfølgelige stikkord. I motsetning til i Sverige, satser danskene i stor grad på komplette nybygg – ofte på jomfruelig mark. Flere av prosjektene i Danmark synes å sammenligne seg med hverandre – snarere enn å se på erfaringer fra eksisterende sykehusbyggeri. Dette høres ut som Norge sist på 1990-tallet, da St.Olavs hospital-prosjektet sammenlignet seg med Nytt Rikshospital og Nye Ahus. Nye Ahus brukte også de to andre, ikke ferdigbygde prosjektene som referanser. Sannsynligvis vil Danmark få en generasjon sykehus om 5-10 år som ikke er basert på systematisk evaluering av bygninger i bruk. Når sykehusene skal erstattes om 40-50 år vil man råke borti de samme problemene som dem man vil få om kort tid.

Nyt Odense Universitetshospital (Totalrådgiver Medic OUH I/S) Ferdig 2021, pris 6,3 mrd DKK (2009)

Norske arkitekter og planleggere er involvert i mange danske prosjekter – det finnes rett og slett ikke planleggere og arkitekter nok i Danmark. Nordmennene er både med på byggherresiden – som rådgivere – og i de ulike teamene som konkurrerer om utbyggingsoppgavene. Det skal bli meget spennende å se om Danmark får et løft på denne store sektoren, og hvilke lærdommer man etter hvert trekker ut av prosjektene. Våre naboer i syd trekker inn flere europeiske firma for å utvikle nye idéer, og regner med å få et ekstra tilfang gjennom bruk av store, anerkjente arkitektfirma. Hillerød satser for eksempel på Herzog og de Meuron. H & deM framstod som vinnere i konkurransen om utbyggingen, sammen med danske (og norske) partnere og underleverandører.

Sykehusutbyggingskonferansen 2015 vil gå i Bergen.

19-20.mars neste år arrangerer Arkitektforum sin årlige utbyggingskonferanse i Bergen. Konferanseprogrammet er ennå ikke klart, men det vil omfatte omvisninger på nye bygg ved Haukeland sykehus. Suksessen med St.Olavs Hospital gjør at vi satser på omvisninger.

Vil du bli medlem i Arkitektforum for helsebygg?

Arkitekter og andre som er interessert i planlegging og utforming av sykehus kan være med i Arkitektforum. Vi har studieturer hver høst og arrangerer konferanser og møter. Opptak skjer etter søknad til styret. Kontakt Arkitektforums leder: Knut Bergsland, telefon 930 59 062, eller medlemmer av styret.

Medlemskap er kr 350 per år. Innmelding til: Arkitektforum for helsebygg, (Giro: 5085.05.03947)

Nettsiden til Arkitektforum for Helsebygg er fortsatt http://www.arkitektforum.org. Kommentarer til artiklene i HMT kan sendes til knut.bergsland@gmail.com.