2006:1 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1-06: Konferanse om sykehusutbygging 30.-31.mars i Oslo

Arkitektforum og NSH arrangerer konferanse om sykehusutbygging sammen med Kompetansenettverk for Sykehusplanlegging sist i mars. Temaet er "Sykehusutbygging i framtidas helsetjeneste: Hva skjer mot 2025?"

Konferansen vil drøfte viktige strategiske spørsmål for videreutviklingen av sykehusene våre og av sykehusstrukturen. Utfordringer knyttet til så vel små lokalsykehus som mellomstore og store sykehus blir tatt opp. Vi har fått en rekke spennende foredragsholdere - fra Sverige, Danmark, Finland og England i tillegg til toppfolk fra Norge. Vi nevner: Mungo Smith, arkitekt i MAAP, som har tegnet flere prisbelønte sykehus, og som har jobbet for NHS i forbindelse med utvikling av planleggingsstandarder av ulike slag. Irma Toivonen er sykepleiedirektør ved Oulu bysykehus - kortidssykehus for eldre som skal ta trykket fra regionsykehuset med behandling av de eldste aldersgruppene. Tarald Rohde, tidligere HOD - nå SINTEF Helse, skal snakke om hva vi egentlig vet og bør vite om dagens sykehus når vi planlegger framtidas.

Vi oppfordrer leserne til å melde seg på. Gå gjerne inn på NSH's webside, www.nsh.no for påmelding. Prisen blir kr.2900 for medlemmer av NSH, kr 3200 for ikke-medlemmer. Dagpakke (kr 750) og hotell kommer i tillegg.

Green Building - det hotteste i USA ?

Den nye store saken i USA ser ut til å være bærekraftige, grønne sykehus. Det skal legges til rette for reduserte miljøutslipp, energisparing og gjenbruk på alle områder der det er mulig. Dette er jo bra i et land som er bygget på maksimal bruk av privatbiler, selv om man kunne tenke seg at det beste redskapet for bedre miljø kunne være å sette opp bensinprisen til norsk nivå. Det er klare indikasjoner på at det lønner seg å bygge og drive "grønt". En tilleggsinvestering på 1-2 % av investeringskostnadene for et mellomstort sykehus er tjent inn i løpet av to til noen få år, ut fra regnestykker om driftsbesparelser, bedre miljø og bedre helse som virker rimelig tilforlatelige. Beregninger viser at CO2-utslippene som kan unngås fra et stort universitet (University of Florida) svarer til bruk av 124 biler på årsbasis, eller planting av 196 store trær. Det er nok grunn til å tro at dette i stor grad er et forsøk på å styrke konkurranseevnen til the hospital industry med nye midler, som kjemper i motbakke i dagens USA, jfr artikkelen i forrige nummer av HMT. Du finner stoff om miljøsertifisering og "green building" påwww.gghc.org , og www.noharm.org .

Systemer for miljøsertifisering sprer seg som ild i tørt gress. LEED har en sjekkliste med 65 punkter om overordnede forhold ved tomta, vann og avløp, energi og luftkvalitet, materialer og andre ressurser, inneluftkvalitet, innovasjon og designprosesser. Man gir poeng for hvert område, og sertifiseres ut fra "kredittkort-klasser" , bestått, sølv, gull og platina. Det som kan savnes, er klarere indikasjoner på hvilke miljøfaktorer som virkelig har betydning for folkehelsen - de viktigste indikatorene.

Studieturen til Belgia

Arkitektforums studietur til Belgia i oktober er dokumentert på www.arkitektforum.org . Den var vellykket for de 14 deltakerne - så vel sykehusfaglig som kulturelt. Høydepunktet var nok art nouveau-huset Hotell Solvay, glansnummeret til Victor Horta, bygd 1894-1902. På sykehussiden var det viktigste bygget "de Bitjes", rehabiliteringssykehus for komplekse funksjonshemninger, tegnet av Richard Foque.