2005:1 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1-05: Julemøte blir påskemøte

Arkitektforums julemøte blir nå flyttet til 11.mars. Da skal vi samtidig ha generalforsamling. Stedet blir OAFs lokaler i Josefines gate 34, tidspunkt kl 1900. Anne Guri Grimsby vil vise lysbilder fra studieturen til Midt- England i oktober - etter generalforsamlingen. Det vil bli servert mat, kanskje også vin til dem som synes det er godt. Diskusjonen blir garantert frisk. Arkitektforum kan lokke med en viss subsidiering av maten til lysbildeforedraget. Det er leitt å konstatere at møtet 11. februar ble avlyst på grunn av manglende deltakelse, men sånn er det noen ganger. Men forhåpentligvis ikke flere ganger..

 

Avlyst konferanse

 

Beklageligvis har vi måttet avlyse den årlige NSH-konferansen om utbygging av sykehus. Konferansekomiteen klarte rett og slett ikke å få stablet på beina et program som var godt nok, og vi utsetter derfor arrangementet til mars 2006. Da skal vi komme sterkere tilbake, og forhåpentligvis følge opp suksessen fra 2004. Temaet for konferansen blir fortsatt behandling uten innleggelse - og konsekvensene dette får for utforming av helsetjenestens bygninger. Vi trenger en fengende tittel - denne kommer nok snart! Kanskje : "Helhetlige behandlingskjeder - må sykehusbygningene endre seg?"