2003:1 HMT nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 1 2003: "Utvikling av framtidens sykehus" - Nordisk konferanse i Oslo 27-28 mars 2003

Sykehusverdenen er i endring, og mye ny kunnskap må utvikles for planlegging av våre institusjoner. De møter krav til rimeligere bygg, fortsatt høy kvalitet, effektiv produksjon og god driftsøkonomi. Det kreves tilpasning til Sykehusreformen, regnskapslov og foretakslov, samt nytt beslutningssystem for investeringsprosjekter i de regionale helseforetakene. Den nordiske konferansen i mars vil forhåpentligvis komme med nye perspektiver til denne uvisse framtida. Målet med konferansen er å samle nordisk spisskunnskap om fysisk utvikling av sykehus, utfordre vedtatte sannheter og bringe inn nye tanker i planleggingen.

Konferansen er et samarbeid mellom Kompetansenettverk for Sykehusplanlegging (KNS), Arkitektforum og det svenske Forum fõr vårdbyggnadsforskning, og NSH er teknisk arrangør. Vi får også ta del i engelske erfaringer med sykehusplanlegging, ved Professor John Worthington. Svenske og norske foredragsholdere og debattanter vil belyse en rekke aktuelle emner. Programmet finnes på http://www.sykehusplan.org. Påmeldingsfristen er 15.februar, men med mindre det blir fullt, går det an å melde seg på etter denne tid. Vi tror alle som er interessert i sykehusplanlegging vil få utbytte av å delta.

Sykehusportalen i ny utgave

SINTEF Unimed har det siste halve året arbeidet med en omstrukturering av sykehusportalenwww.sykehusplan.org. En testversjon ligger på nettet, og endringene vil gjøre det lettere å finne fram til relevant informasjon for brukerne. Den nye portalen skal lanseres i februar, og vil inneholde en rekke forbedringer. Ikke minst skifter navnet - fra http://www.sykehusplan.org til www.sykehusplan.no. Det vil likevel bli fullt mulig å bruke det eksisterende domenenavnet lenge - antagelig ut året.

Portalen skifter eier - det vil nå bli Sosial- og Helsedirektoratet som eier "sykehusplan". Arbeidet med portalen blir fortsatt forankret i SINTEF Unimed. Eierskiftet henger sammen med omstruktureringen av kompetansenettverket for sykehusplanlegging (KNS).

Kompetansenettverket omstruktureres

Kompetansenettverket for sykehusplanlegging går nå inn i sitt femte år. Sykehusreformen har skapt behov for en ny struktur - der de nye regionale helseforetakene vil spille en viktig rolle. Det skal etableres en kjernegruppe - med deltakere fra HD, SHDir og de regionale foretakene, og der SINTEF Unimed - som fram til nå - har en sekretariatsfunksjon. Det etableres i tillegg en videre nettverksgruppe med 30-40 deltakere fra bransjen. Vi vil komme nærmere tilbake med en bred omtale av det nye nettverket i neste nummer av HMT.

Studietur 2003

Det kan røpes at studieturen i 2003 vil gå til Nord-Italia, med Milano som base. Tidspunktet blir med all sannsynlighet uke 41 - fra 8 til 12.oktober. To prosjekter står så langt på lista, det europeiske onkologi-instituttet (http://www.ieo.it) og Clinico Humanitas (http://www.humanitas.it). Arkitektforum vil denne gangen prioritere mer spesielle prosjekter framfor generelle sykehus, selv om det ikke kan utelukkes at vi besøker typiske, italienske sykehus på turen. Så langt vi vet så langt, er sykehusene i denne regionen av en type som er vel kjent også utenfor regionen. Men vi kan selvsagt ta feil. Vi oppfordrer folk med kunnskap om interessante prosjekter i omegnen rundt Milano til å kontakte Arkitektforum.