2005 UIA

UIA Public Health Groups konferanse i Istanbul 2005

Her finner du 20 presentasjoner fra UIA Public Health Groups konferanse i Istanbul juli 2005. De fleste verdensdeler er representert. Flere presentasjoner tar opp sykehus og helsetjenester i byen, men det er også foredrag om dagkirurgi, katastrofesykehus,  healing environments, betydningen av arkitektkonkurranser for sykehus, mv. Det seirende konkurranseutkastet i den europeiske idekonkurransen om framtidas sykehus presenteres av Karin Imoberdorff.

Les mer her

http://www.uia-public-health-group.org/