Medlemsmøte mars 2010

Medlemsmøte mars 2010

Psykiatriutbygging i landet der alle blir saksøkt

Arkitektforum hadde besøk av den amerikanske helsebyggarkitekten Francis Pitts 23.mars 2010. Han var på europaturne for å se psykiatribygg, og delte sine erfaringer fra USA med oss på et møte i Medplans lokaler.

Han er en amerikansk arkitekt med bygg for mental helse som spesialfelt. Han er kanskje den ledende arkitekten på dette feltet i USA. Pitts har vært president i AIAs avdeling for helsebygg. "US buildings for Mental Health Care"

Pitts presenterte viktige bygg for psykisk helse fra USA, og diskuterte prosjektene med oss.