Medlemsmøte August 2017

Medlemsmøte August 2017

Over 40 personer møtte opp på Medlemsmøte 31. august for spennende foredrag og god diskusjon etterpå.   

Tema: Hvordan er vilkårene for god arkitektur i dagens sykehusbyggeri?

«For ti år siden trodde vi at gjennombruddet var kommet. Arkitekturen hadde fått en betydning i sykehusbyggeriet. Prosjekter som Nytt Rikshospital og St. Olavs hospital stod mer eller mindre ferdige med synlige og målbare effekter på at arkitektur og kunst hadde en like selvsagt rolle for sykehusenes opplevde suksess som rent funksjonelle og tekniske løsninger. I dag har pendelen svingt tilbake. Hos oss som deltar i planlegging og prosjektering av sykehus og helsebygg er optimismen erstattet med bekymring og frustrasjon. Det foregår en reell nedprioritering av kvalitet i fysiske løsninger og en neglisjering av viktige forhold som har betydning for omgivelsene. Riktignok blir lovpålagte krav til hygiene, sikkerhet og tilgjengelighet i varetatt og ved prosjektoppstart kan det også være ambisjoner om god arkitektur og gode fysiske løsninger. Men når prosjektet skrider frem synes det å bli «glemt» hvorfor materialer og romløsninger ble valgt i utgangspunktet og resultatet er at arkitektur og kvalitet utarmes».

Slik begynner en kronikk som ble publisert i siste nummer av tidsskriftet HMT ( Helse, Medisin og Teknologi). En artikkel i Svenska Dagbladet tar opp den samme problemstillingen: «Just nu pågår den största uppgraderingen av vårdbyggnader i Sverige i modern tid. Det planeras ock byggs för rundt 90 miljarder, vilket ger en unik möjlighet att utforma läkande miljöer och goda arbetsplatser, baserat på modern forskning ock kunnskap. Men ekonomisk kortsiktiga beslut och brist på kompetens hotar kvaliteten» Les artikkelen her.

De to nevnte artiklene dannet grunnlaget for temaet for medlemsmøtet. Tre innledere ga sine refleksjoner til tema.

ARKITEKTENS PERSPEKTIV

Arkitekt og prosjektleder Jimmy Richter Lassen fra AART delte sine refleksjoner til tema, blant annet med utgangspunkt i sin erfaring fra planlegging av Stavanger universitetssykehus (SUS).

BYGGHERRENS PERSPEKTIV

Dag Bøhler er prosjektdirektør for nytt sykehus Drammen og byggeprosjektene knyttet til utviklingen av Oslo universitetssykehus. Han har tidligere vært utbyggingsdirektør for A-hus og Nytt Østfoldsykehus. Det skal ifølge Sykehusbygg HF investeres i bygging av sykehus for om lag 10 milliarder kroner årlig. God arkitektur er viktig for å skape gode byggverk og gode fysiske omgivelser for pasienter, pårørende, ansatte og studenter. I hvilken grad blir god arkitektur og kvalitet vektlagt når sykehus skal planlegges? Se presentasjonen hans her. 

FORSKERENS PERSPEKTIV 

Stefan Lundin er arkitekt og lisensiat fra Centrum for omsorgsarkitektur på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Etter en lang karriere som arkitekt hos White i Göteborg forsker han nå på om det finns noe som kan kallas for ”en läkande arkitektur”. En helende arkitektur – hvordan ser den ut? Hva vet vi og hva vet vi ikke om hvordan fysiske omgivelser påvirker helse og opphold på sykehus? Hans presentasjon kan lastes ned her.