Medlemsmøte mai 2015

Medlemsmøte mai 2015

Arkitekforum for helsebygg arrangerte medlemsmøte med tema demens og sykehjem tirsdag 26. mai kl. 19:00 hos Ratio Arkitekter AS.

Det var stor interesse for møtet og ca 40 personer deltok. Det ble en hyggelig og interessant kveld. 

Agenda:

Eva Hurtig, fagsjef, byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester,  Oslo kommune. Tema kommunens perspektiv. Presentasjonen kan lastes ned her.

Janne Røsvik. forsker, Nasjonalt kompetansesenter Aldring og helse. Tema: Fra et fagperspektiv, Forskning demens.

Karin Høyland, seniorforsker/sivilarkitekt, SINTEF Byggforsk.  Tema: Fra et arkitekturforskningsperspektiv; forskningen vedr. kvaliteter for målgruppen, eksempler på  illustrerte løsninger fra Norge og utland  inkl. Hoegeweyk,  samt utviklingsprosjektet demenslansby. Presentasjonen kan lastes ned her.

Arild Sundt-Hansen. Prosjektrådgiver/sivilarkitekt OEC gruppen Hospitalitet.  Gjennomgang eksempel : Mulighetsstudie Demenslandsby Mortensrud for OBY v/ OEC Gruppen -Hospitalitet og Bølgeblikk arkitekter. Presentasjonen kan lastes ned her.

Beret Aspaas, ACK arkitekter, kort presentasjon av Lille Tøyen Demenslandsby (uten bilder).