Medlemsmøte januar 2014

Medlemsmøte januar 2014

Industriell bygging av sykehus

Norge opplever press i byggemarkedet med knapphet på gode entreprenører og leverandører, noe som fører til prispress og tidsmessige vansker for gjennomføring av prosjekter. Samtidig er det en stor teknologisk utvikling med økende tekniske krav til bygg. Byggemetodene er imidlertid fortsatt tradisjonelle med lite innovasjon og nyskaping. Prefabrikkering av komplette moduler som baderom er velkjente. Det finnes nå europeiske produsenter som kan bygge komplette bygninger i seksjoner og montere disse sammen på byggeplassen. Metoden synes velegnet for komplekse bygg som sykehus. Løsningen gir god kvalitet og kan være tidsmessig og dermed kostnadsmessig besparende. Achim Greser fra Cadolto GmbH i Tyskland har besøkt mange arkitekter og sykehusbyggere i Norge. Han vil presentere Cadoltos metode og vi åpner for spørsmål og erfaringsutveksling.

Industrial construction of hospitals

The Norwegian building industry is currently experiencing pressure through a shortage of good contractors and suppliers. This in turn is leading to pressure on pricing and problems in procurement and execution of projects. There are at the same time significant technological advancements and introduction of ever stricter building regulations and technical requirements. Building methods, though, are still traditionally based with little innovation and new thinking.
Prefabrication of certain components such as bathroom modules is well known. However, European manufacturers are now able to produce complete buildings in sections, which are then installed and connected together on site. This method seems well suited for complex buildings such as hospitals. The solution provides buildings of good quality and can lead to reduced construction periods and therefore also reduced costs.
Achim Greser from Cadolto GmbH in Germany has visited many Norwegian hospital architects and contractors. He will present Cadolto’s concept and methods. This will be followed by questions and discussion.

 

Arkitektforum for helsebygg inviterer til kveldsmøte torsdag 30. januar kl 17:00, i Nordic sine lokaler i KPMG-bygget i Sørkedalsveien 6.

Påmelding innen 27.januar til Eli Undlien Søvik es@nordicarch.com