Medlemsmøte mai 2016

Medlemsmøte mai 2016

Medlemsmøte 26. mai 2016

Tema: Helsebygg – motor i en bærekraftig byutvikling?


Det var et veldig hyggelig og interessant medlemsmøte i Ratio sine lokaler på Skøyen i mai. Det var godt besøkt med over 40 deltagere.

Agendaen var:
-         St. Olavs hospital – hva kan vi lære fra sykehuset som vant Bolig- og byplanprisen for 2014?
Ragnhild Aslaksen fra Sykehusbygg HF belyste temaet med utgangspunkt i Trondheim og St. Olavs hospital. Ved tildelingen av Bolig- og byplanprisen for 2014 til St. Olavs hospital sier juryen at «man har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen, og at man har lykkes i å utnytte lokaliseringen på en innovativ måte». At dette har blitt en av Trondheims fineste bydeler, er også et soleklart pluss! Presentasjonen kan lastes ned her.
-          Helhetsløsninger for mer attraktive byer og tettsteder - styrking av bærekraftige areal- og transportstrukturer.
Jomar Lygre Langeland, by- og regionplanlegger fra Civitas og tidligere byplansjef i Drammen, har hovedarbeidsfelt samordnet areal- og transportplanlegging. I Drammen er Nytt Vestre Viken sykehus under planlegging, og er nå inne i konseptfasen som skal avsluttes før sommeren 2016. Presentasjonen kan lastes ned her.
-          Campus Oslo – fra monofunksjonelle megaprosjekter til bærekraftig byutvikling?
Tarald Rohde fra helseavdelingen ved SINTEF Teknologi og samfunn har hatt sentrale roller innen Helse-Norge, bl.a. ved planleggingen og utbyggingen av nytt Rikshospital. Han var en av initiativtakerne til Kompetansenettverket for sykehusbygging og gjennom det oppstarten av tidligfaseplanlegging for sykehus. Presentasjonen kan lastes ned her.
-          Diskusjon.
-          Oppsummering og avslutning.