Medlemsmøte 24. mai 2018

Medlemsmøte 24. mai 2018

MEDLEMSMØTE med tema sykehusarkitektur

Torsdag 24. mai 19:00-21:00
Drammensveien 130 | inngang C1  | 2.etg. hos RATIO arkitekter as 
Påmelding på e-post til post@arkitektforum.org

Arkitektforum for helsebygg har den glede å invitere til medlemsmøte med tema sykehus! Vil vil få en gjennomgang av tre aktuelle sykehusprosjekter som er under prosjektering.  

Sjukehuset Nordmøte og Romsdal (SNR) av Nordic - office of architecture og Aart arkitekter er nå i funksjonsfasen. Prosjektet blir presentert ved Hanne Hemsen fra Nordic - office of architecture. 

Nytt sykehus i Drammen  Ratio arkitekter, Bølgeblikk arkitekter og LINK arkitekter skal levere forprosjekt i november 2018. Prosjektet presenteres av Kari Anne Munthe-Kaas fra Ratio arkitekter. 

Haugesund sykehus av Momentum arkitekter er nå i tilbudsfase nybygg og funksjonsprosjekt ombyggingsarealer. Prosjektet blir presentert av Michael Ramm Østgaard fra Momentum  

Velkommen til et spennende medlemsmøte!

Pga. servering er det fint med påmelding. Vennligst send e-post til post@arkitektforum.org innen 21. mai.