Medlemsmøte 23. januar 2018

Medlemsmøte 23. januar 2018

MEDLEMSMØTE

Tirsdag 23. januar 19:00-21:00
TEMA: TJENESTEDESIGN

Tjenestedesign er ifølge Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) et satsingsområde i offentlig sektor. Mange virksomheter har ifølge direktoratet sett resultater av å bruke tjenestedesign som metodikk. Det vises blant annet til Oslo Universitetssykehus som reduserte ventetiden for utredning av brystkreft med 90 % ved hjelp av tjenestedesign. Oslo legevakt skapte et bedre tilbud til pasientene sine ved å samarbeide med tjenestedesignere, og sykehjemetaten i Oslo kommune har nylig brukt tjenestedesign til å designe framtidens sykehjemstjenester.

 
Men er ikke tjenestedesign noe vi arkitekter og planleggere alltid har drevet med? Er det ikke «keiserens nye klær», eller for å spørre på en annen måte; er det ikke arkitektens klær som er stjålet av nye fancy designere? Og vil ikke en slik metode bare skape forvirring i små så vel som store komplekse sykehusprosjekter?
 
For å belyse tema har Arkitektforum valgt et prosjekt hvor tjenestedesign er benyttet, og invitert noen personer som har vært involvert i prosjektet.
 
I september ble den nye skjermingsenheten ved Akuttpsykiatrisk enhet ved Oslo universitetssykehus åpnet.
Prosjektet har vært et pasient- og brukerdrevet innovasjonsprosjekt med støtte fra Helse Sør-Øst. Målet med ombyggingen har vært å bidra til at skjerming kan skje i omgivelser som av pasienter, pårørende og ansatte oppleves som åpne og verdige. For å finne fram til den beste løsningen ble det benyttet tjenestedesign som metode.

Med dette prosjektet som case har Arkitektforum invitert fire personer som har hatt ulike roller, men samme mål for prosjektet:
 
Christine Rosenqvist, brukerådsrepresentant, Mental helse
Ann Færden, psykiater og overlege ved Akuttpsykiatrisk enhet, OUS
Åshild Stav, senior designer, EGGS Design
Jan Svartsund, arkitekt MNAL, Brandl
 
Velkommen til et spennende medlemsmøte!
 
Hilsen styret i Arkitektforum