Medlemsmøte 23. januar 2018

Medlemsmøte 23. januar 2018

MEDLEMSMØTE

Tirsdag 23. januar
TEMA: TJENESTEDESIGN

Tjenestedesign er ifølge Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) et satsingsområde i offentlig sektor. Mange virksomheter har ifølge direktoratet sett resultater av å bruke tjenestedesign som metodikk. Det vises blant annet til Oslo Universitetssykehus som reduserte ventetiden for utredning av brystkreft med 90 % ved hjelp av tjenestedesign. Oslo legevakt skapte et bedre tilbud til pasientene sine ved å samarbeide med tjenestedesignere, og sykehjemetaten i Oslo kommune har nylig brukt tjenestedesign til å designe framtidens sykehjemstjenester.  
Men er ikke tjenestedesign noe vi arkitekter og planleggere alltid har drevet med?

 
For å belyse tema valgte Arkitektforum et par prosjekter hvor tjenestedesign er benyttet, og invitert noen personer som har vært involvert i prosjektene. Det ble et veldig bra møtet med over 30 deltagere.

Hva er egentlig tjenestedesing? Presentasjon av Jonathan Romm kan lastes ned her
 
I september 2017 ble den nye skjermingsenheten ved Akuttpsykiatrisk enhet ved Oslo universitetssykehus åpnet.
Prosjektet har vært et pasient- og brukerdrevet innovasjonsprosjekt med støtte fra Helse Sør-Øst. Målet med ombyggingen har vært å bidra til at skjerming kan skje i omgivelser som av pasienter, pårørende og ansatte oppleves som åpne og verdige. For å finne fram til den beste løsningen ble det benyttet tjenestedesign som metode. EGGS Design og Brandl har vært rådgivere. 


Behovet for en ny skjermingsenhet v/ Christine Rosenqvist, brukerrepresentant Mental helse og Ann Færden, psykiater og overlege
Hvordan det ble løst v/Åshild Stav, senior designer EGGS Design og Jan Svartsund, arkitekt MNAL, Brandl

Oslo kommune har benyttet tjenestedesign som metode for å identifisere og beskrive en hensiktsmessig flyt for de ulike brukerne til den nye Storbylegevakta på Aker. Prosjektet var ment som underlag for skisse- og forprosjektet som nå er igangsatt. Comte Bureau har vært rådgivere.

Sånn gjorde vi det 
v/ Halvor Krogstad Skrede, designer, Comte Bureau on storbylegevakten. Presentasjon kan lastes ned her