Årsmøte 2019 Bergen

Årsmøte i 2019 blir i Bergen den 14. og 15 mars. Konferansen planlegges sammen med NSH. 

Medlemmer i programkoiteen for 2019 er:

  • Tarald Rohde
  • Kine Martinez /NSH
  • Florian Wagnerberger
  • Michael Ramm Østgaard
  • Bror R. Hansen
  • Anne Guri Grimsby
  • Rune Reinaas
  • Inger Johanne Rushfeldt