Årsmøte 2018 Oslo

Årsmøte 2018 Oslo

I mars arrangerte Arkitektforum sammen med NSH den årlige sykehuskonferansen i Oslo. Det var godt oppmøte med over 100 deltakere og mange interessante innlegg. Se oppsummering i artikkel i HMT i april.

 

I tillegg til selve konferansen holdt Arkitektforum for Helsebygg årsmøte. Virksomheten i 2017 har vært innholdsrik, med godt besøkte medlemsmøter.
Årets studietur er under planlegging til Danmark, med fokus på psykiatribygg, og informasjon vil sendes medlemmene.

Referat fra møte følger vedlagt her og årsberetningen her og regnskap her

Dag 2 dro vi på befaring på det nye LHL sykehuset tegnet av Nordic - office of architecture