Årsmøte 2014 i Trondheim

Årsmøte for medlemmer i Arkitektforum for helsebygg vil gjennomføres 20 mars 2014 kl. 17.30 hos Solem Arkitektur i Trondheim. Vi holder vårt årsmøte i Trondheim i forbindelse med konferansen 20 -21 mars 2014 i Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital.

Årsmelding er sendt ut til medlemmer pr e-post. Regnskapet vil bli lagt fram på møtet.

http://www.solemarkitektur.no