Årsmøter

Hvert år arrangerer Arkitektforum for helsebygg årsmøte i forbindelse med den årlige konferansen.