Årshjul

Arkitektforum for helsebygg har noen årlige aktiviteter. Under er en oversikt.

  • Julemøte i januar
  • 1-2 Medlemsmøter i løpet av våren
  • Sykehuskonferansen i samarbeid med NSH i mars
  • 1-2 medlemsmøter i løpet av høsten
  • Studietur på høsten